Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kỳ 1 - Hóa học 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Cẩm Vân
Ngày gửi: 08h:02' 03-01-2018
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
TRƯỜNG TH, THCS & THPT

KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 45 phút;


Họ và tên:...........................................................................................................Lớp: 10B
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 15 câu - 6 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng
Câu 1: Cộng hoá trị của lưu huỳnh và oxi trong phân tử SO2 là:
A. 4 và 2 B. 4 và -2  C. +4 và -2 D. 3 và 2
Câu 2: Để hòa tan 13,8g kim loại ở nhóm IA ta cần dùng 300ml dung dịch H2SO4 1M. Kim loại trên là:
A. Rb (M=85) B. Na (M=23) C. Li (M=7) D. K (M=39)
Câu 3: Dãy chất được sắp xếp theo chiều tăng dần sự phân cực liên kết trong phân tử: (Cho độ âm điện của Na=0,93 ; Cl=3,16 ; H=2,20)
A. HCl, Cl2, NaCl  B. NaCl, Cl2, HCl
C. Cl2, HCl, NaCl  D. Cl2, NaCl, HCl
Câu 4: Hai kim loại X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kỳ có tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 25. Số electron lớp ngoài cùng của X và Y lần lượt là:
A. 2 và 3 B. 1 và 3 C. 1 và 2 D. 3 và 4
Câu 5: Trong các phản ứng phân huỷ dưới đây phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá khử :
A. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 B. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O
C. (NH4)2Cr2O7  N2 + Cr2O3 + 4H2O D. 2KClO3 → 2KCl + 3O2
Câu 6: Cho quá trình: S + 2e → S-2 . Quá trình này là quá trình :
A. Quá trình oxi hoá B. Quá trình nhận e
C. Quá trình trao đổi D. Quá trình khử
Câu 7: Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong ntử nguyên tố X là 46, biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Xác định chu kì, số hiệu nguyên tử của X trong BTH?
A. Chu kì 2, ô 7 B. Chu kì 3, ô 17 C. Chu kì 3, ô 16 D. Chu kì 3, ô 15
Câu 8: Cation R+ có phân lớp ngoài cùng là 3p6. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố R ở vị trí nào ?
A. Ô 19, chu kỳ 4, nhóm IA B. Ô 19, chu kỳ 3, nhóm IA
C. Ô 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA D. Ô 18, chu kỳ 3, nhóm VIIIA
Câu 9: Cho cấu hình electron của các nguyên tố sau:
X: 1s2 2s2 2p6 3s23p64s2
Y: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d54s1
Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d104s1
U: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s24p65s1
Các nguyên tố s là?
A. X, Y, Z, U B. X, Y C. X, U D. X, Y, Z
Câu 10: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử: 
A. X và Y có cùng số nơtron.
B. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hóa học.
C. X và Z có cùng số khối.
D. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học.
Câu 11: Dãy các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng của tính kim loại là:
A. Si, Mg, Al, Na, K. B. Si, Al, Mg, Na, K.
C. Si, Al, Mg, K, Na. D. Na, K, Si, Al, Mg.
Câu 12: Trong phản ứng hoá học sau: 3K2MnO4 + 2H2O ( 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH. Nguyên tố Mn đóng vai trò là:
A. Chất oxi hóa
B. Chất khử
C. Vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử
D. Không phải là chất oxi hóa cũng không phải là chất khử
Câu 13: Cho phản ứng hoá học: Cu + 2AgNO3 ( Cu(NO3)2 + 2Ag Trong phản ứng này đã xảy ra:
A. Sự oxi hoá Cu và sự oxi hoá Ag B. Sự khử Ag+ và sự oxi hoá Cu
C. Sự khử Ag+ và sự khử Cu2+ D. Sự oxi hoá Cu và sự khử Ag+
Câu 14: X là nguyên tố thuộc nhóm VIIA. Công thức oxit cao nhất và hiđroxit
 
Gửi ý kiến