Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 LỚP 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Diep Anh
Ngày gửi: 09h:44' 07-12-2017
Dung lượng: 516.5 KB
Số lượt tải: 1055
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Bá Tài)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 134

 Họ và tên thí sinh:................................................................ Số báo danh:......................................

Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên khoảng 
A. B. 
C. D. 
Câu 2: Trong các khẳng định sau về hàm số . Khẳng định nào là đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại B. Hàm số có một cực trị
C. Hàm số đạt cực tiểu tại D. Hàm số đạt cực tiểu tại 
Câu 3: Hàm số có tập xác định là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:
A. 4 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 5: Đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại 3 điểm phân biệt khi :
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho (). Chọn đẳng thức đúng:
A. B. C. D. 
Câu 7: Gọi A, B là các giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng . Độ dài của đoạn thẳng AB là:
A. 4 B. C. D. 
Câu 8: Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 9: Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành là:
A. 2 B. 1 C. 3 D. 0
Câu 10: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:
A. -3 B. -1 C. -2 D. 1
Câu 11: Giá trị lớn nhất của hàm số bằng:
A. B. 2 C. 2 D. 
Câu 12: Cho hàm số: Phương trình tiếp tuyến của tại điểm có hoành độ bằng 2 là:
A. B. C. D. 
Câu 13: Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của đồ thị hàm số là:
A. 4 B. 0 C. 2 D. -4
Câu 14: Cho hàm số . Tìm câu trả lời đúng:
A. Hàm số đạt cực đại tại x = 1 B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 2) D. Hàm số không có cực trị
Câu 15: Tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số lần lượt là:
A. B. C. D. 
Câu 16: : Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

A. B. C. D. 
Câu 17: Cho hàm số . Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là:
A. 0 B. 1 C. -2 D. 2
Câu 18: Số nghiệm của phương trình là:
A. 1 B. 0 C. 2 D. 3
Câu 19: Một người định lĩnh lương khởi điểm là 700.000 đồng/tháng. Cứ 3 năm anh ta lại được tăng lương thêm 7%. Hỏi sau 36 năm làm việc anh ta được lĩnh tất cả bao nhiêu tiền?
A. 450799.972 đồng B. 450678.972 đồng C. 450788.972 đồng D. 450788.900 đồng
Câu 20: Hàm số nghịch biến trên các khoảng nào sau đây?
A. B. và C. R D. 
Câu 21: Hàm số có tập xác định là:
A. B. R\ C. R\ D. 
Câu 22: Cho sàm số . Chọn phát biểu đúng.
A. Hàm số đồng biến trên C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (–(; 1) và (1; +().
B. Hàm số nghịch biến trên D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (–(; 1) và (1; +()
Câu 23: Cho hàm số . Giá trị m để hàm số đạt cực đại tại là:
A. B. C. D. 
Câu 24: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng .
A. B. C
No_avatarf

cho em xin đáp ám đề này với ạ

 
Gửi ý kiến