Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi học kỳ 1 năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phùng thị nga
Ngày gửi: 20h:54' 09-12-2017
Dung lượng: 175.5 KB
Số lượt tải: 988
Số lượt thích: 0 người
PHẦN ĐẠI SỐ
Câu 1. Tìm điều kiện xác định của các hàm số y = tan 2x
A. x ≠ π/2 + kπ, k là số nguyên B. x ≠ π/4 + kπ/2, k là số nguyên
C. x ≠ π/2 + kπ/2, k là số nguyên D. x ≠ π/4 + kπ, k là số nguyên
Câu 2. Tìm điều kiện xác định của hàm số y = 2 tan (π/3 + 2x) + sin 2x
A. x ≠ π/8 + kπ/2, k là số nguyên B. x ≠ –π/6 + kπ/2, k là số nguyên
C. x ≠ π/12 + kπ/2, k là số nguyên D. x ≠ –π/24 + kπ/2, k là số nguyên
Câu 3. Tìm điều kiện xác định của hàm số y = sin 2x + cot (2x – π/3)
A. x ≠ kπ/2, k là số nguyên B. x ≠ π/3 + kπ/2, k là số nguyên
C. x ≠ π/6 + kπ/2, k là số nguyên D. x ≠ π/6 + kπ, k là số nguyên
Câu 4. Tìm hàm số chẵn trong các hàm số sau
A. y = x sin x + x cos x B. y = 2x – 2sin x
C. y = 4sin² x – 3cos x D. y = 3sin x cos x
Câu 5. Tìm hàm số lẻ trong các hàm số sau
A. y = 1 – 2|sin 2x| B. y = x sin x – x³ C. y = 2 + sin 2x D. y = x(1 + cos 3x)
Câu 6. Giải phương trình sin 4x = –1/2
A. x = –π/24 + kπ/2 V x = 7π/24 + kπ/2, k là số nguyên
B. x = –π/12 + kπ/2 V x = π/3 + kπ/2, k là số nguyên
C. x = π/24 + kπ/2 V x = 5π/24 + kπ/2, k là số nguyên
D. x = –π/12 + kπ/2 V x = π/3 + kπ/2, k là số nguyên
Câu 7. Giải phương trình 2 cos 2x = –
A. x = ±π/12 + kπ, k là số nguyên B. x = ±5π/12 + kπ, k là số nguyên
C. x = ±π/3 + kπ, k là số nguyên D. x = ±π/6 + kπ, k là số nguyên
Câu 8. Giải phương trình tan (2x – π/4) = 1
A. x = π/8 + kπ/2, k là số nguyên B. x = π/4 + kπ/2, k là số nguyên
C. x = π/4 + kπ, k là số nguyên D. x = π/8 + kπ, k là số nguyên
Câu 9. Giải phương trình sin 2x – sin 2x cos x = 0
A. x = kπ, k là số nguyên B. x = π/4 + kπ/2, k là số nguyên
C. x = kπ/2, k là số nguyên D. x = π/2 + kπ, k là số nguyên
Câu 10. Giải phương trình sin 4x = cos x
A. x = π/10 + k2π/5 V x = –π/6 + k2π/3, k là số nguyên
B. x = –π/10 + k2π/5 V x = π/6 + k2π/3, k là số nguyên
C. x = –π/10 + k2π/5 V x = –π/6 + k2π/3, k là số nguyên
D. x = π/10 + k2π/5 V x = π/6 + k2π/3, k là số nguyên
Câu 11. Giải phương trình tan 3x cot x = 1
A. x = kπ/4, k là số nguyên B. x = π/4 + kπ/2, k là số nguyên
C. x = kπ/2, k là số nguyên D. phương trình vô nghiệm
Câu 12. Giải phương trình tan 2x = tan x
A. x = kπ, k là số nguyên B. x = –π
 
Gửi ý kiến