Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TOAN 12 TN CÓ ĐÁP ÁN 2016 de 25

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ITERNET
Người gửi: Trần Nguyễn Quang Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:20' 11-12-2016
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 347
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Thu, Trần Nguyễn Quang Thái)

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học: 2016 - 2017
Môn thi: TOÁN – Lớp 12
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: …/12/2016

ĐỀ ĐỀ XUẤT
(Đề gồm có 05 trang)
Câu 1: Tập xác định của hàm số là:
A. D = R
B. D = 
C. D = R{3}
D. D = (3; )

Câu 2 : Tiệm cận đứng của hàm số là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 3: Số các tiệm cận của hàm số là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4


Câu 4: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 3;
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là ;
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 
D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
Câu 5 : Hàm số có mấy cực trị . Chọn 1 câu đúng.
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

Câu 6 : Đồ thi hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị :
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 7: Tiệm cận ngang của hàm số là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 8: Đạo hàm của hàm số là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 9: Số cạnh của một hình bát diện đều là:
A. Tám
B. Mười
C. Mười hai
D. Mười sáu

Câu 10: Khối lập phương thuộc loại:
A. 
B. 
C. 
D. Câu 11: Cho một khối trụ có khoảng cách giữa hai đáy là h, độ dài đường sinh là l và bán kính của đường tròn đáy là r. Diện tích toàn phần của khối trụ là:
A. 
B.
C. 
D. 

Câu 12: Cho khối nón có chiều cao h, đường sinh l và bán kính đường tròn đáy bằng r. Thể tích của khối nón là:
A. 
B.
C. 
D. 

Câu 13: Cho khối nón có chiều cao h, đường sinh l và bán kính đường tròn đáy bằng r. Diện tích toàn phần của khối nón là:
A. 
B.
C. 
D. 

Câu 14: Cho khối chóp có chiều cao h và diện tích đáy là B. Khi đó thể tích của khối chóp là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 15: Thể tích của khối hộp chữ nhật có các kích thước 3; 4; 5 là
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 16: Tính đạo hàm của hàm số .
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 17: được viết dưới dạng mũ là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 18: Cho . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. có nghĩa với mọi x
B. 

C. 
D. 

Câu 19: Tính đạo hàm của hàm số .
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 20: Phương trình có nghiệm:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 21: Giá trị lớn nhất của hàm số trên là:
A. 17
B. -5
C. 58
D. 0

Câu 22: Kết luận nào là đúng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ?
A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất;
B. Hàm số có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất;
C. Hàm số có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất;
D. Hàm số không có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất.
Câu 23: Điểm cực đại của hàm số : là
A. x = 0
B. x = 
C. x = 
D. x = 

Câu 24: Đồ thị sau đây là của hàm số nào

No_avatar

FILE WORD THEO MẪU NHẬP MCMIX. CÓ ĐÁP ÁN.

25 de....

No_avatar

y kien.......................

No_avatar

FILE WORD THEO MẪU NHẬP MCMIX. CÓ ĐÁP ÁN.

 
Gửi ý kiến