Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm từ violet
Người gửi: NGUYỄN TRÃI
Ngày gửi: 09h:06' 18-03-2019
Dung lượng: 119.5 KB
Số lượt tải: 566
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD – ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA 5

Mã đề thi 01
ĐỀ THI HỌC KÌ II
Môn thi: HÓA HỌC – KHỐI 12
Thời gian làm bài: 45 phút
(32 câu trắc nghiệm)Câu 1: Chất nào của nhôm tác dụng với dung dịch NaOH
A. Fe B. Cu C. Mg D. Al
Câu 2: Hợp chất nào dưới đây có tính lưỡng tính
A. Fe(OH)3 B. Fe2O3 C. Al(OH)3 D. CuO
Câu 3: Cho phương trình hóa học: 2Cr + 3Sn2+ → 2Cr3+ + 3Sn. Câu nào sau đây diễn tả đúng vai trò của các chất?
A. Cr là chất oxy hóa, Sn2+ là chất khử. D. Cr là chất khử, Sn2+ là chất oxy hóa.
C. Sn2+ là chất khử, Cr3+ là chất oxy hóa C. Cr3+ là chất khử, Sn2+ là chất oxi hóa.
Câu 4: Khí sinh ra khi cho Fe + H2SO4 đặc nóng là khí nào sau đây
A. NO B. CO2 C.H2 D. SO2
Câu 5: Kim loại không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là:
A. K B. Ca C. Cu D. Na
Câu 6: Để làm kết tủa hoàn toàn Al(OH)3 từ dung dịch Al2(SO4)3 cần dùng lượng dư dung dịch
A. BaCl2 B. NaOH C. Ca(OH)2 D. NH3
Câu 7: Cho từ từ đến dư dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3, ta thấy:
A. Có kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan.
B. Có kết tủa trắng keo và có khí bay ra
C. Tạo kết tủa trắng keo sau chuyển thành kết tủa đỏ nâu.
D. Không có hiện tượng gì
Câu 8: Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4, ta thấy:
A. Có kết tủa xanh, kết tủa không tan
B. Có kết tủa trắng và có khí bay ra
C. Tạo kết tủa trắng xanh sau chuyển thành kết tủa đỏ nâu.
D. Tạo kết tủa xanh sau đó kết tủa tan.
Câu 9: Để nhận biết hai kim loại dạng bột mất nhãn chứa Al và Fe
A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch HCl C. H2O D. Dung dịch FeSO4
Câu 10: Một nguyên tố có Z = 24, vị trí của nguyên tố đó là:
A.Chu kì 4, nhóm IA B. Chu kì 4, nhómVIA
C. Chu kì 2, nhóm IVA D. Chu kì 4,nhóm VIB
Câu 11: Trong các phản ứng hóa học, các nguyên tử kim loại:
A. Chỉ thể hiện tính khử.
B. Chỉ thể hiện tính oxy hóa.
C. Có thể hiện tính oxy hóa hoặc thể hiện tính khử.
D. Không thể hiện tính khử hoặc tính oxy hóa
Câu 12: Cho sơ đồ phản ứng: Fe + X ( FeS
X là: A. SO3 B. H2S C. SO2 D. S
Câu 13: Dung dịch chứa muối X không làm đổi màu quỳ tím, dung dịch chứa muối Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn hai dung dịch trên với nhau thấy tạo kết tủa. Vậy X và Y có thể là cặp chất nào trong các cặp chất dưới đây?
A. Na2SO4 và BaCl2 B. Ba(NO3)2 và Na2CO3
C. KNO3 và Na2CO3 D. Ba(NO3)2 và K2SO4
Câu 14: Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần tính kim loại là:
A. K, Na, Mg, Al B. Al, Na, Mg, K
C. Na, K, Al, Mg D. Mg, Al, K, Na
Câu 15: Nhỏ từ từ dung dịch NaAlO2 vào dung dịch HCl và lắc liên tục. Hiện tượng xảy ra là:
A. Có kết tủa xuất hiện, sau đó kết tủa tan
B. Có kết tủa xuất hiện và kết tủa không tan
C. Không có kết tủa xuất hiện
D. Không có kết tủa xuất hiện, sau đó có kết tủa xuất hiện
Câu 16: Hàm lượng các bon có trong gang là
A. 2- 5 % khối lượng B. 0 - 2 % khối lượng
C. 5 - 10 % khối lượng D. > 10% khối lượng
Câu 17: Ngâm hỗn hợp A gồm 3 kim loại Fe, Ag và Cu trong dung dịch chỉ chứa chất tan B. Fe, Cu
 
Gửi ý kiến