Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề Thi Học Kỳ 2-Hóa học 12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tăng
Ngày gửi: 20h:44' 21-04-2019
Dung lượng: 92.0 KB
Số lượt tải: 1930
Số lượt thích: 1 người (Lê Thanh Hùng)
SỞ GD VÀ ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT YÊN VIÊN

ĐỀ THI HỌC KỲ HAI NĂM HỌC 2018-2019
MÔN HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài: 50 phút;
(36 câu trắc nghiệm+1câu tự luận)Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:....................................................................................................
Số báo danh:.......................Lớp.................Số TT............Phòng..........................

Cho nguyên tử khối: H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, Al = 27, P=31, S= 32, K=39, Ca=40, Fe=56, Cu=64, Zn = 65, Ag=108, Ba=137

Câu 1: Trong các chất sau, chất nào không phải là chất lưỡng tính?
A. Al. B. NaHCO3. C. Al2O3. D. Al(OH)3.
Câu 2: Kim loại dẫn điện tốt nhất là
A. Cu. B. Au. C. Ag. D. Fe.
Câu 3: Công thức phân tử nào sau đây là công thức của thạch cao sống ?
A. CaSO4.2H2O. B. CaSO4.H2O. C. CaSO4. D. 2CaSO4.H2O.
Câu 4: Trong công nghiệp để sản xuất nhôm, người ta tiến hành điện phân nóng chảy hợp chất nào sau đây của nhôm?
A. AlCl3. B. Al(OH)3. C. Al2O3. D. NaAlO2.
Câu 5: Phèn chua có công thức phân tử là Al2(SO4)3.K2SO4.24H2O. Ứng dụng nào sau đây không phải của phèn chua?
A. dùng trong công nghiệp sản xuất giấy. B. dùng làm chất cầm màu.
C. khử chua cho đất. D. làm trong nước đục.
Câu 6: Dung dịch nào sau đây không thể hòa tan kết tủa CaCO3 ?
A. NaHSO4. B. BaCl2.
C. CH3COOH. D. Nước có chứa khí CO2.
Câu 7: Nguyên tử Fe có số hiệu nguyên tử Z = 26. Cấu hình electron của nguyên tử Fe là
A. [Ar]4s2. B. [Ar]3d64s1. C. [Ar]3d64s2. D. [Ar]3d54s1.
Câu 8: Ở nhiệt độ thường kim loại không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là
A. Mg. B. Fe. C. Zn. D. Cu.
Câu 9: Tiến hành các thí nghiệm sau: 
(a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng. 
(b) Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2. 
(c) Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3.
(d) Cho lá Zn vào dung dịch HCl.
Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 10: Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ?
A. 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2. B. H2 + CuO → Cu + H2O.
C. CuCl2 → Cu + Cl2. D. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4.
Câu 11: Nước cứng là nước có chứa nhiều ion nào sau đây?
A. K+ và Ba2+. B. Na+ và Mg2+. C. Ba2+ và Mg2+. D. Mg2+ và Ca2+.
Câu 12: Ở nhiệt độ cao hiđro có thể khử các oxit kim loại trong dãy nào sau đây thành kim loại?
A. CuO, Fe2O3, Fe3O4, MgO. B. CuO, Fe2O3, Fe3O4, ZnO.
C. HgO, Al2O3, Fe3O4, CuO. D. CaO, CuO, Fe2O3, MnO2.

Câu 13: Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp chất rắn gồm ba kim loại. Ba kim loại đó là những kim loại nào sau đây?
A. Al, Cu, Ag. B. Fe, Cu, Ag. C. Al, Fe, Cu. D. Al, Fe, Ag.
Câu 14: Phản ứng nào dưới đây, hợp chất của sắt đóng vai trò là chất oxi hóa ?
A. FeCl2 + Zn → ZnCl2 + Fe.
B. FeCl2 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag + 2AgCl.
C. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3.
D. 10FeSO4+2KMnO4+ 8H2SO45Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 +8H2O.
Câu 15: Khi cho dung dịch
 
Gửi ý kiến