Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 TOÁN LỚP 3 CKTKN 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ninh Ngoc Ba
Ngày gửi: 14h:09' 04-05-2019
Dung lượng: 67.5 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 100 000; nhân, chia số có đến năm chữ số với (cho) số có một chữ số.
Số câu
2


1
1

1

4
1


Số điểm
2,0


1,0
1,0

1,0

4,0
1,0

Đại lượng và đo đại lượng: ki-lô-gam, gam; tiền Việt Nam.
Xem đồng hồ.
Số câu


1


1


1
1


Số điểm


1,0


0,5


1,0
0,5

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, chu vi và diện tích hình chữ nhật; hình vuông, chu vi và diện tích hình vuông. Hình tròn, bán kính, đường kính.
Số câu


1
1
1
1


Số điểm


1,0
0,5
1,0
0,5

Giải bài toán bằng hai phép tính.
Số câu1

1


Số điểm2,0

2,0

Tổng
Số câu
2

2
2
1
1
1
1
6
4


Số điểm
2,0

2,0
3,0
1,0
0,5
1,0
0,5
6,0
4,0

MA TRẬN ĐỀ MÔN TOÁN HKII- NĂM HỌC 2016-2017.
Trường:........................................................................
Họ và tên:…………………………………………….
Lớp: ………………………………………………….
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGA TIẾN
MÔN: TOÁN LỚP 3
Ngày kiểm tra: ……/ ....../ 2019
Thời gian làm bài: 40 phút


ĐIỂMNhận xét của giáo viên
……………………………………………...................................................
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:
1. Trong các số: 82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn nhất là: M1
A. 82350 B. 82305 C. 82503 D. 82530
2. Gi á trị của chữ số 7 trong số 57104 là: M1
A. 70 B. 700 C. 7000 D. 70 000
3. X : 8 = 1096 ( dư 7 ). Giá trị của X là : M3
A. 8768 B. 137 C. 144 D. 8775
4. Điền phép tính nhân và chia thích hợp vào ô trống : M4
24 6 2 = 8
A. 24 : 6 x 2 = 8 C. 24 x 6 : 2 = 8
B. 24 : 6 : 2 = 8 D. 24 x 6 x 2 = 8
5. Châu có 10 000 đồng. Châu mua hai quyển vở, giá mỗi quyển vở là 4500 đồng. Hỏi Châu còn lại bao nhiêu tiền? M2
A. 5500 đồng B. 14500 đồng C. 1000 đồng
6. Một mảnh đất hình vuông có cạnh 6cm . Diện tích mảnh đất đó là: M2
A. 36 B. 24 C.12 


II. PHẦN TỰ LUẬN:
7. Đặt tính rồi tính: M2
a/ 71584- 65739
..................................
....................................................................
....................................................................

b/ 37426 + 7958
............................. .
.......................................................... ..
.......................................................... ..

c/ 5438 x 8
........................... .
...................................................... ...
...................................................... ...
d/ 14889 : 7
...................................
...................................
...................................
...................................


 8. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: M3
a. 2 kg ...... 1998 g b. 450 g....... 500g – 50g.
..................................................................................................................................................
9. Hình vuông ABCD có chu vi 48 cm. Tính độ dài cạnh hình vuông ABCD? M4
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Bài toán: Có 16560 viên gạch xếp đều lên 8 xe tải. Hỏi 3 xe tải đó chở được bao nhiêu viên gạch? M2
Bài giải:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 ĐIỂM
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
D. 82530
C. 7000
D. 8775
A.
24 : 6 x 2 = 8
C
 
Gửi ý kiến