Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học sinh giỏi Anh 7 (08- 09)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trinh thanh Huyen
Người gửi: Trịnh Thanh Huyền
Ngày gửi: 16h:53' 09-05-2009
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 2836
Số lượt thích: 4 người (My Parents, Thái Thị Bích Ngọc, Phạm Mai Anh, ...)

Trường THCS Ngô Sĩ Liên

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học: 2008 – 2009
Môn thi: TIẾNG ANH LỚP 7
Thời gian: 120 phút


Điểm bài thi
Bằng số:


Bằng chữ:
Giám khảo 1
(ký,ghi rõ họ tên)
Giám khảo 2 (ký,ghi rõ họ tên)
Số phách

*) Lưu ý: - Đề thi này gồm 04 trang
- Học sinh làm bài vào đề thi, không được sử dụng tài liệu, kể cả từ điển
I/ Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các các từ còn lại trong câu: (5đ)
1. A. B. sew C. renew D. few
2. A.prove B. remove C. improve D. stove
3. A. hurry B. durian C. during D. duty
4. A. daily B. maize C. dairy D. laid
5. A. character B. chemistry C. scholar D. chapter
II/ Chọn từ có vị trí trọng âm khác với các từ còn lại: (5đ)
1. A. concert B. teenager C. comfortable D. cartoon
2. A. satellite B. contestant C. similar D. interview
3. A. banana B. document C. lifestyle D. product
4. A. restaurant B. arrival C. neighbor D. general
5. A. altogether B. decorate C. delicious D. grandmother
III/ Chọn từ, cụm từ phù hợp hoàn thành các câu sau: (10đ)
1. My parents _______ me to see Ho Chi Minh’s Mausoleum last summer.
A. led B. took C. brought D. directed
2. I’m sure they were _____ lies.
A. telling B. making C. doing D. saying
3. I’d like to mail this letter _______ my friend in the USA.
A. for B. with C. to D. up to
4. I am _______ that you and your family are well.
A. pleasant B. pleasing C. pleased D. with pleasure
5. – What is the tall building over there? - __________ .
A. Yes, it is tall B. No, it is not tall C. Yes, it is the new library D. It’s a new library
6. We _________ to our new house on January 1st.
A. transferred B. got C. removed D. moved
7. I know how to take care _______ myself.
A. for B. of C. about D. with
8. Fluoride toothpaste helps _________ tooth decay
A. prevent B. for preventing C. preventing D. with preventing
9. Wear your hat. It will _______ your head.
A. protect B. defend C. secure D. guarantee.
10. She added a little salt to the soup so it tasted _______
A. deliciously B. well C. good D. tastefully
IV/ Điền vào chỗ trống một giới từ phù hợp: (10d)
1. In a game of singles, two players play _______ each other.
2. I’m not very fond ________ detective stories.
3. Margarine is different _______ butter.
4. His parents are very strict ______ him.
5. Many people take part _______ jogging every morning.
6. We’d like a walk instead _______ riding a bike.
7. Ba is very good _______ fixing things.
8. They study and listen to music ______ the same time.
9. _____ literature, we learn about books and write essays.
10. Will you be home _______ dinner tonight?

V/ Mỗi câu sau có 01 lỗi sai. Gạch chân và sửa sang phần ghi số: (10đ)
1. Lan plays the violon in the school’s orchestra. ____________
2. The magazines on this rack is in English. ____________
3. After the first two lessons we have a twenty- minutes break. ____________
4. After our vacation in Ha Long Bay we returned to home by bus. ____________
5. We are happy hearing that you’ve passed the final exams. ____________
6. How many times in a day do you
No_avatar
Toi rat muon chi gui cac bai kiem tra 1 tiet cua truong cho toi tham khao
No_avatarf

Tôi muon Down bài kiểm tra này về

 

No_avatar

cac ban cho minh lam quen voi

 

No_avatar

Xấu hổ

 

 

No_avatar

^^ hay quá!Mỉm cười

 

No_avatar

hay wa cac ban nhu

 

No_avatar

Xấu hổXấu hổ ước gì cái đề này sẽ giống y như đề ngày mai thi 

 

 
Gửi ý kiến