Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học sinh giỏi Sử THCS cấp tỉnh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Văn Đồng
Ngày gửi: 15h:12' 17-09-2013
Dung lượng: 75.0 KB
Số lượt tải: 411
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC


 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn thi: Lịch sử
(Khóa ngày 27 tháng 3 năm 2013)
Thời gian: 150 phút( không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2,0 điểm).
Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và những tác động của chúng đến nền kinh tế Việt Nam?

Câu 2 (1,5 điểm).
Em hãy cho biết những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1919 - 1930. Trong những công lao đó, công lao nào là to lớn nhất? Vì sao?

Câu 3 (2,5 điểm).
Nguyên nhân và ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 - 1931? Vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương được thể hiện như thế nào trong phong trào này?

Câu 4 (1,5 điểm).
Nguyên nhân dẫn đến phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960)? Vì sao nói phong trào “Đồng khởi” được coi là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam?

Câu 5 (2,5 điểm).
Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai đến cuối thế kỉ XX chia làm mấy giai đoạn? Vị trí, ý nghĩa của phong trào trong sự phát triển quan hệ quốc tế?


...................................... Hết ......................................SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2012 - 2013
(Khóa thi ngày 27 tháng 03 năm 2013)
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)


I. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI CHẤM
1. Hướng dẫn chấm chỉ nêu những yêu cầu cơ bản về nội dung, thí sinh có thể trình bày chi tiết nhưng phải đảm bảo chính xác, lôgíc,…tuỳ mức độ để cho điểm cho phù hợp. Phần nội dung trong ngoặc đơn không nhất thiết yêu cầu học sinh phải trình bày.
2. Điểm toàn bài tính đến 0,25 điểm.
II. TÓM LƯỢC NỘI DUNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
Nội dung
Điểm

 Câu 1: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và những tác động của chúng đến nền kinh tế Việt Nam?
2.0

 * Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp
- Tập trung vốn vào nông nghiệp (lập các đồn điền cao su) và khai mỏ (chủ yếu là mỏ than)....
- Mở thêm một số cơ sở công nghiệp...
- Thương nghiệp: Nắm chặt thị trường Việt Nam, đánh thuế nặng hàng hóa các nước nhập vào nước ta...
- Giao thông vận tải: Đầu tư phát triển để phục vụ việc khai thác...
- Tài chính, ngân hàng: Thông qua ngân hàng Đông Dương, Pháp nắm quyền chỉ huy nền kinh tế...
* Những tác động của nó đến nền kinh tế Việt Nam
- Tích cực: Phương thức sản xuất TBCN tiếp tục du nhập vào Việt Nam, làm xuất hiện một số ngành kinh tế mới..., tạo điều kiện nền kinh tế Việt Nam phát triển...
- Tiêu cực:
+ Làm cho kinh tế Việt Nam mất cân đối.... Tài nguyên bị vơ vét cạn kiệt...
+ Kinh tế Việt Nam vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, kém phát triển, lệ thuộc...

0.25

0,25
0.25

0.25
0.25


0.25


0.25
0.25

Câu 2: Em hãy cho biết những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời kì 1919 - 1930. Trong những công lao đó, công lao nào là to lớn nhất? Vì sao?
1.5

* Công lao
- Tìm ra con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam đó là con đường cách mạng vô sản...
- Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước, làm cho chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân có sự kết hợp sâu sắc...
- Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.
- Hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo và thông qua cương lĩnh chính trị đúng đắn, sáng tạo...
* Công lao to lớn nhất là: Tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam
* Vì: Con đường cứu nước này phù hợp với xu thế của thời đại và thực tiễn cách mạng Việt Nam
 
Gửi ý kiến