Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hồng
Ngày gửi: 09h:40' 06-02-2019
Dung lượng: 350.5 KB
Số lượt tải: 953
Số lượt thích: 0 người


ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2018-2019
MÔN TOÁN LỚP 6
(Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (5,0 điểm) . Cho 
a) Tính A.
b) Tìm số tự nhiên n biết 
c) Tìm số dư trong phép chia A cho 100.
Bài 2: (3,0 điểm). Tìm số tự nhiên x ,biết:


Bài 3: (5,0 điểm)
a) Cho số chia hết cho 37. Chứng minh rằng số cũng chia hết cho 37.
b) Tìm số x, y nguyên biết 
Bài 4 (3,0 điểm): Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho: a chia cho 2 dư 1, a chia cho 3 dư 1, a chia cho 5 dư 4, a chia cho 7 dư 3.
Bài 5: (4,0 điểm)
Cho 30 điểm phân biệt trong đó có a điểm thẳng hàng, cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng. Tìm a, biết số đường thẳng tạo thành là 421 đường thẳng.
Vẽ đoạn thẳng . Lấy hai điểm C và D nằm giữa A và B sao cho 
a) Chứng tỏ D nằm giữa A và C.
b) Tính độ dài đoạn thẳng CD ?

--- Hết ---HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019
MÔN TOÁN LỚP 6

Bài 1: (4,0 điểm)
Đáp án
Điểm

 


 
0,25

 
0,25

Suy ra 
0,50

 Vậy 
0,25

Tìm số tự nhiên n biết 


Ta có mà nên 
0,25

Suy ra .Vậy 
0,25

c). Tìm số dư trong phép chia A cho 100.


 ( có 26 số hạng)
0,25

 
0,25

 
0,25

 
0,25

 
0,25

 
0,50

 
0,25

 Suy ra A chia cho 100 dư 24.
0,25


Bài 2: (3,0 điểm). Tìm số tự nhiên x ,biết:

Đáp án
Điểm
Với mọi x ( N ta có 2x – 1 là số lẻ
0,25

Đặt 
( A là tổng của các số lẻ liên tiếp từ 1 đến 2x – 1
0,25

Số số hạng của A là: (Số hạng)
0,25


0,25

Mà 
0,25

 Vậy 
0,25

 


 
0,25

 
0,25

Đặt 
0,25

 Ta được 


Suy ra 
0,25

Vậy ta có 
0,25

.Vậy 
0,25


Bài 3: (5,0 điểm).

Đáp án
Điểm

a) Cho số chia hết cho 37. Chứng minh rằng số cũng chia hết cho 37.


 Ta có 
0,50

 
0,25

 
0,25

 
0,25

 Mà 
0,25

 
0,25

Vậy nếu thì 
0,25

 b) Tìm số x, y nguyên biết 


 Ta có 
0,25

 
0,25

 
0,25

 
0,25

Vì nên 
0,25

Do đó từ là các ước của -11
0,25

Các ước của -11 là -11; -1;1;11
0,25

+) Với thì Suy ra ( Thỏa mãn)
0,25

+) Với thì Suy ra ( Thỏa mãn)
0,25

+) Với thì Suy ra ( Thỏa mãn)
0,25

+) Với thì Suy ra ( Thỏa mãn)
0,25

Vậy 
0,25Bài 4: (3,0 điểm).
Đáp án
Điểm

Vì a chia cho 2 dư 1, a
 
Gửi ý kiến