Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đê thi HS giỏi huyện

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: võ văn hải
Ngày gửi: 19h:54' 01-11-2017
Dung lượng: 185.5 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ DỰ THẢO THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN
Năm học 2017-2018
MÔN THI : HÓA HỌC
Thời gian : 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: ( 2điểm) Viết phương trình thực hiện chuyển hóa sau :
NaClABCCO2BaCO3
Câu 2.(3điểm)
1) Chỉ được dùng quì tím hãy nhận biết các dung dịch sau: HCl, Ba(OH)2, Na2SO4, KOH, H2SO4 bằng phương pháp hoá học.
2) Có 4 lọ chứa các dung dịch mất nhãn và mỗi lọ chứa các dung dịch sau : H2SO4,BaCl2,Na2CO3, và MgCl2 .Không dùng thêm hóa chất nào khác để phân biệt các dung dịch trên.
Câu 3.(2,5 điểm)
1)Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học xảy ra trong các thí nghiệm sau:
a) Cho Na vào dung dịchCuSO4
b) Cho từ từ dung dịch KOH vào dung dịch AlCl3
2)Cần bao nhiêu gam FeSO4.7H2O vào nước để thu được 20g dung dịch FeSO4 5%
Câu 4(2,5 điểm):Cho 27,4g Bari vào 400g dung dịch CuSO4 3,2% thu được khí A,kết tủa B và dung dịch C.
a) Tính thể tích khí A ở (đktc)
b) Nung kết tủa B ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thi thu được bao nhiêu gam chất rắn ?
c) Tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch C
Câu 5 (1,5điểm ) Hòa tan một lượng muối cacbonat của kim loại hóa trị (II) trong một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được một dung dịch muối có nồng độ 28,196%.Tìm công thức hóa học của muối cacbonat trên.
Câu 6) ( 2,5điểm) Cho hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với khí Clo dư thu được 59,5 gam hỗn hợp muối. Cũng lượng hỗn hợp trên cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl 10% thu được 25,4 gam một muối.
a. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp thu được.
b. Tính thể tích dung dịch HCl 10% (D = 1,0 g/ml) đã phản ứng.
Câu 7: (3,5 điểm)
Hòa tan hoàn toàn 11,52gỗn hợp gồm Al2O3 và CaO cần dùng 200ml dung dịch H2SO4 1,5M.
a/ Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.
b/ Hãy tính khối lượng dung dịch HCl 15% để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên dùng để thay dung dịch H2SO4.

Cho H=1,O=16,s=32,Fe=56,Ba=137,C=64,Cl=35.5,C=12,Zn=65)

----Hết----ĐÁP ÁN


1) A ( Na) ; B( NaOH) ; C (Na2CO3 ) (0,75đ)
1) 2NaCl2Na + Cl2 0,25đ
2) 2Na + 2H2O 2NaOH+H2 0,25đ
3) 2NaOH +CO2Na2CO3 + H2O 0,25đ
4) Na2CO3 + 2HCl 2NaCl +CO2 +H2O 0,25đ
5) CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 +H2O 0,25đ
2/( 3đ)
a) -Quỳ tím không đổi màu Na2SO4
- Màu đỏ là dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 ( nhóm 1) (0.25đ)
- Màu xanh là dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch KOH (nhóm 2) (0.25đ)
- Lấy một ít dung dịch Na2SO4 cho vào 2 dung dịch của nhóm 2: kết tuả trắng là dung dịch Ba(OH)2 ; không hiện tượng gì là dung dịch KOH (0.125đ)
PTHH: Na2SO4 + Ba(OH)2 BaSO4 + 2NaOH (0.25đ)
- Lấy một ít dung dịch Ba(OH)2 cho vào 2 dung dịch của nhóm 1: kết tuả trắng là dung dịch H2SO4 ; không hiện tượng gì là dung dịch HCl (0.125đ)
PTHH: H2SO4 + Ba(OH)2BaSO4+ 2H2O (0.25đ)
2HCl + Ba(OH)2 BaCl2 + 2H2O (0.25đ)
b) Lấy mỗi lọ ra 1 ít dung dịch làm các mẩu thử , rồi cho các dung dịch lần lượt phản ứng với nhau ta có kết quả qua bảng sau : (0.5đ)

H2SO4
BaCl2
Na2CO3
MgCl2

H2SO4
-

CO2
-

 BaCl2-

Na2CO3
CO2
MgCl2
-
-
 
Gửi ý kiến