Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de thi hs gioi tin 2000

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn A
Ngày gửi: 15h:58' 22-11-2017
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 136
Số lượt thích: 0 người
Sở Giáo dục và Đào tạo
Long An


ĐỀ CHÍNH THỨC
Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh.
Môn thi : Tin học
Ngày thi : 09/4/2013
Thời gian: 150 phút (không kể phát đề)
Lưu ý: Thí sinh tạo thư mục là SBD của mình, làm bài và lưu với tên tập tin là bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vào thư mục SBD vừa tạo.

Câu 1: (7 điểm) Mọi phân số có tử m và mẫu n( m


Trong đó cách biến đổi phân số của ví dụ trên được thực hiện theo quy trình sau:
Bước 1: 157 chia cho 68 được 2 dư 21 --> a1 = 2
Bước 2: 68 chia cho 21 được 3 dư 5 --> a2 = 3
Bước 3: 21 chia cho 5 được 4 dư 1 --> a3 = 4
Bước 4: 5 chia cho 1 được 5 dư 0 --> a4 = 5 và kết thúc vì số dư bằng 0.
Yêu cầu: Viết chương trình cho phép nhập vào hai số nguyên dương m, n (0a) Xuất ra màn hình các số a1, a2, a3, . . . ak-1, ak. Gọi T= a1 + a2 + . . .+ ak-1+ ak, tìm tổng các ước số của T.
b) Xuất ra màn hình hai chữ số tận cùng của m lũy thừa n.
Ví dụ:
Nhập n, m
Câu a
Câu b

n=157, m =68
2; 3; 4; 5
Tong uoc: 24
68


Câu 2: (7.0 điểm) Cho một chuỗi S gồm các con số từ 0 đến 9, chuỗi S dài tối đa 255 chữ số. Viết chương trình nhập chuỗi S từ bàn phím và thực hiện yêu cầu sau đây:
Yêu cầu:
a) Xuất ra màn hình các bộ ba số `abc` sao cho a = b + c trong đó a, b, c là những con số khác nhau trong chuỗi S. Những bộ số giống nhau chỉ xuất một lần, nếu không có thì xuất chữ `KHONG CO`
b) Cắt từ trái qua phải n con số trong chuỗi S bỏ vào chuỗi S1, các ký tự còn lại của chuỗi S bỏ vào chuỗi S2, gọi a là tổng các chữ số trong chuỗi S1, b là tổng các chữ số trong chuỗi S2. Xuất ra màn hình chuỗi S1 và S2 khi giá trị tuyệt đối của hiệu a và b là nhỏ nhất (|a-b| là nhỏ nhất).
Ví dụ:
Nhập chuỗi S
Câu a
Câu b

8769435998
963 ; 853 ; 743
s1=87694 ; s2=35998

Bài 3: (6.0 điểm) Tí và Tèo chơi một trò chơi. Bắt đầu chơi, trọng tài phát cho Tí một số nguyên dương a (0Yêu cầu: Tính tổng số lượt chơi của hai người và ai là người chiến thắng.
- Dữ liệu vào trong tập tin Input.inp gồm một dòng chứa ba số nguyên lần lượt là a, b, n mỗi số cách nhau một khoảng trắng.
- Kết quả lưu trong tập tin Output.out gồm hai dòng: dòng đầu tiên là tổng số lượt chơi của Tí và Tèo, dòng thứ hai là ghi chữ “Ti” (nếu bạn Tí thắng) hoặc “Teo” (nếu bạn Tèo thắng).
Ví dụ:
Input.inp
Output.out

3 4 12
8
Teo


Giải thích: a=3, b=4, n=12
Lượt 1: Tí bốc x=3 viên bi vì UCLN(3,12)=3, số bi còn lại là 12-3=9.
Lượt 2: Tèo bốc x=1 viên bi vì UCLN(4,9)=1, số bi còn lại là 9-1=8.
Lượt 3: Tí bốc x=1 viên bi vì UCLN(3,8)=1, số bi còn lại là 8-1=7.
Lượt 4: Tèo bốc x=1 viên bi vì UCLN(4,
 
Gửi ý kiến