Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi hsg 11 dien bien

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Mạnh Cương
Ngày gửi: 11h:54' 21-06-2011
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 251
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
TỈNH ĐIỆN BIÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
( đề thi có 2 trang)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP CƠ SỞ
Môn thi : Hóa học lớp 11 -THPT
Ngày thi : 26 tháng 4 năm 2011
Thời gian làm bài 150 phút ( Không kể thời gian giao đề )ĐỀ BÀI
Câu 1: (6 điểm)
1(2 điểm). Nhiệt phân MgCO3 một thời gian người ta thu được chất rắn A và khí B. Hấp thụ hoàn toàn B vào dung dịch NaOH thu được dung dịch C. Dung dịch C tác dụng được với BaCl2 và KOH. Khi cho chất rắn A tác dụng với HCl lại có khí B bay ra. Viết các phương trình hoá học xảy ra.
2(2 điểm). Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch sau đây đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn: MgCl2, NaCl, NH4Cl, (NH4)2SO4, FeCl3, CuCl2.Viết phương trình hoá học đã dùng.
3(2 điểm). Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình hoá học khi trộn các cặp dung dịch sau đây.
a) (CH3COO)2Ca + HCl ? b) Ca(OH)2+ NaHSO4 ?
c) Al(NO3)3 + NaOHdư ? d) CuSO4 + NH3dư ?

Câu 2: (3 điểm)
1(điểm). Hòa tan 0,31 gam một oxit kim loại kiềm vào nước thu được 1 lit dung dịch có pH=12. Tìm oxit kim loại.
2(2 điểm)). Cho 1,28 gam hỗn hợp Mg, Fe tan trong HNO3 dư thu 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ khối so với hiđro là 19,8.
a) Tính thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.
c) Tính số mol HNO3 đã phản ứng.

Câu 3: (4 điểm)
1(2 điểm). Y là đồng đẳng của benzen, công thức phân tử là C8H10. Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của Y.
2(2 điểm). Cho sơ đồ biến hoá:
A1 +NaOH A2 +CuO,t0 A3 A4 +H2SO4 loãng A5
A
B1 +NaOH B2 B3 trùng hợp Polime

Biết A là một trong các đồng phân của Y có cấu tạo là C6H5C2H5, tỉ lệ số mol A so với số mol Cl2 là 1:1, A5 là axit cacboxylic.
Xác định A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3. Viết các phương trình phản ứng.

Câu 4: (4 điểm )
1(2 điểm). Một hỗn hợp khí X gồm Ankan(A) và anken(B) có thể tích là 6,72 lít (đktc) sục qua một dung dịch brôm thấy có 16 gam brôm phản ứng.
a) Xác định công thức phân tử của (A),(B) biết 6,5 gam hỗn hợp có thể làm mất màu vừa đủ 8 gam brôm.
b) Tính lượng khí CO2 và H2O tạo thành khi đốt cháy 6,5 gam hỗn hợp X

2(2 điểm). Trong bình phản ứng có 40 mol N2 và 160 mol H2. Áp suất của hỗn hợp khí lúc đầu là 400 atm, nhiệt độ trong bình được giữ không đổi. Biết rằng khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì tỉ lệ N2 đã phản ứng là 25% ( hiệu suất của phản ứng tổng hợp).
a) Tính tổng số mol các khí trong hỗn hợp sau phản ứng.
b) Áp suất của hỗn hợp khí sau phản ứng là bao nhiêu?

Câu 5: (3 điểm)
1(1 điểm).
a) Viết phương trình phản ứng điều chế HBr từ PBr3.
b) Cho biết cấu tạo và dạng hình học của phân tử các chất có trong phản ứng điều chế trên.
c) Có thể điều chế HBr bằng phương pháp sunfat không ? Tại sao ?
2(1 điểm).Có 5 lọ đựng các chất lỏng riêng biệt sau: Cumen hay là isopropyl benzen (A), ancol benzylic(D), anisol hay là metyl phenyl ete (C), benzanđehit hay là anđehit benzoic (D), và axit benzoic (E).
a) Hãy sắp xếp các chất theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần? Giải thích.
b) Hãy cho biết các cặp chất nào nói trên có thể phản ứng được với nhau. Viết phương trình hoá học ( ghi rõ điều kiện nếu có).
3(1 điểm).
No_avatarf

Dạ cho e xin đáp án của đề trên đc k ạ
kimnhi789@gmail.com

 
Gửi ý kiến