Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN VĨNH HƯNG 2017- 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thi Vũ Thúy
Ngày gửi: 21h:17' 29-03-2018
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 379
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP HUYỆN
HUYỆN VĨNH HƯNG NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI: ĐỊA LÍ
THỜI GIAN: 150 PHÚT ( Không kể phát đề)
Ngày thi: 25/3/2018
Câu 1 ( 3,0 điểm)
a/ Trên bản đồ Việt Nam có tỉ lệ 1: 1 500 000, khoảng cách giữa Hà Nội và tp HCM trên bản đồ đo được là 76cm. Trên thực tế 2 thành phố đó cách bao nhiêu km?
b/ Vào ngày 22 tháng 12 ánh sang Mặt Trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Vào ngày ngày độ dài ngày, đêm diễn ra như thế nào trên Trái Đất ở các vị trí xích đạo, chí tuyến, vòng cực và cực.
Câu 2: (1,0 điểm)
Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?
Câu 3: (2,0 điểm)
Em hãy nêu những thế mạnh và hạn chế của thiên khu vực đồng bằng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.
Câu 5: (4,0 điểm)
Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư nước ta.
Câu 4 : ( 2,0 điểm)
a/ CMR miền Bắc Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có tài nguyên phong phú, đa dạng.
b/ Cần làm gì để bảo vệ môi trường tự nhiên và phát triển kinh tế bền vựng ở miền này?
Câu 6: (4,0 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
Tiêu chí
1980
1990
2002

Diện tích trồng lúa(nghìn ha)
Sản lượng lúa cả năm(triệu tấn)
Sản lượng lúa bình quân đầu người (kg)
5600
11,6
217
6043
19,2
291
7504
34,4
432

a/ Tính năng suất lúa cả năm (tạ/ha) và vẽ biểu đồ cột thể hiện năng suất lúa cả năm (tạ/ha) ở nước ta thời kì 1980-2002.
b/ Qua bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa ở nước ta thời kì 1980 -2002.
Câu 7: (4,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:
a/ Chứng minh đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước.
b/ Nhờ những điều kiện nào mà vùng đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước? Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng này?HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu 1 ( 3,0 điểm)
a/Tính tỉ lệ bản đồ:
- Bản đồ Việt Nam có tỉ lệ 1: 1 500 000 có nghĩa là 1cm trên bản đồ ứng với 1.500.000 cm trên thực địa, (0,25điểm)
- Khoảng cách giữa Hà Nội và TP HCM trên bản đồ đo được 76cm. (0,25điểm)
->Vậy khoảng cách trên thực tế là 76 x1 500 000 = 114 000 000 cm (0,25điểm)
-> Khoảng cách giữa Hà Nội và TP HCM trên thực tế là 1140km (0,25điểm)
b/ Vào ngày 22/12 độ dài ngày diễn ra trên Trái Đất như sau:
Ngày 22/12 ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến 23o27’B (chí tuyến bắc) nên: (0,25điểm)
-Các địa điểm nằm trên đường xích đạo có ngày, đêm dài bằng nhau. (0,25điểm)
-Các địa điểm ở chí tuyến bắc có đêm dài ngày ngắn. (0,25điểm)
-Các địa điểm ở chí tuyến nam có đêm ngắn ngày dài. (0,25điểm)
-Các địa điểm ở vòng cực bắc có đêm dài suốt 24 giờ. (0,25điểm)
-Các địa điểm ở vòng cực nam có ngày dài suốt 24 giờ. (0,25điểm)
-Ở cực bắc có đêm dài suốt 6 tháng. (0,25điểm)
-Ở cực nam có ngày dài suốt 6 tháng. (0,25điểm)
Câu 2: (1,0 điểm)
Các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế:
- Vị trí gần gũi, đường giao thông về cơ bản là thuận lợi. (0,25điểm)
- Truyền thống văn hóa, sản xuất có nhiều nét tương đồng. (0,25điểm)
- Lịch sử đấu tranh, xây dựng đất nước có những điểm giống nhau, (0,25điểm)con người dễ hợp tác với nhau. (0,25điểm)
- Có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên
Avatar

Cần xem lại trình độ người ra đề.

1. Ngày 22/12 mặt trời chiếu vuông góc với tiếp tuyến mặt đất ở chí tuyến nam ( chứ không phải chiếu thẳng góc ở chí tuyến bắc)

2. Vào ngày 22/12 ở vòng cực bắc trở lên đến cực bắc có đêm dài suốt 24 giờ, ở vòng cực nam đến cực nam có ngày dài suốt 24 giờ ( chứ không phải ở cực bắc có đêm dài 6 tháng, cực nam có ngày dài 6 tháng - đề hỏi tại ngày 22/12 mà ngày đêm dài được 6 tháng thì chắc chỉ có trên thiên đình?)

 
Gửi ý kiến