Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi HSG câp trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoa Mai
Ngày gửi: 22h:33' 11-01-2016
Dung lượng: 110.5 KB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS XÃ MINH HÒA

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2015- 2016

Môn :
 Hoá học
Lớp :
 9

Thời gian làm bài
150 phút
Tiết PPCTNgười ra đề :
 Đoàn Thị Liên

Câu 1: (4 điểm)
a, Lập công thức hóa học của hợp chất biết khối lượng mol là 142(g) và biết thành phần % về khối lượng các nguyên tố: 32,39%Na, 22,54% S, 45,07% O.
b, Biết tỉ lệ khối lượng của N và O trong một hợp chất oxit của nitơ là 7: 12. Tìm công thức hóa học của oxít đó.
Câu 2: (3 điểm)
Hãy tính nồng độ mol/l của dung dịch thu được trong mỗi trường hợp sau:
a, Hòa tan 20g NaOH vào 250ml nước. Cho biết d H2O = 1g/ml. Coi như thể tích dung dịch không đổi.
b, Hòa tan 26,88l khí hidroclorua HCl (đktc)vào 500cm3 nước thành dung dịch axit HCl.
Coi như thể tích dung dịch không đổi.
c, Trộn 2 lít dd NaCl 0,1M với 3l dung dịch NaCl 0,5M.
Câu 3 : (3 điểm)
Cho các cặp chất sau :
Zn + HCl ; Cu + ZnSO4 ; Fe + CuSO4 ; Zn + Pb(NO3)2
Cu + HCl ; Cu + HgSO4 ; Ag + CuSO4 ; Cu + AgNO3
Những cặp chất nào xảy ra phản ứng? Viết các phương trình hóa học tương ứng.
Câu 4 : (2 điểm)
Hãy nhận biết 4 lọ dung dịch: CuCl2, NaOH, AlCl3 , và NaCl mà không dùng thêm một hóa chất nào khác.
Câu 5. (4 điểm)
Hòa tan hoàn toàn 6g hỗn hợp dạng bột gồm Mg và MgO thu được 2,24l khí (đktc).
a, Tính thành phần % khối lượng của MgO có trong hỗn hợp.
b, Tính thể tích dung dịch HCl 20%(D = 1,1 g/ml) vừa đủ để phản ứng với hỗn hợp đó.
Câu 6: (4 điểm)
Cho 10g hỗn hợp ba kim loại Al, Mg, Cu vào dung dịch HCl dư, phản ứng xong người ta thu được 10,08l khí (đktc) và 1g chất rắn không tan.
a, Viết các phương trình phản ứng xẩy ra.
b, Tính thành phần % của mỗi kim loại có trong hỗn hợp.

--------------------------
Đáp án kiểm tra học sinh giỏi
Môn Hóa 9

Câu hỏi
Nội dung
Điểm

1
a, Gọi công thức hợp chất là NaxSyOz .Biết M = 142(g)
Ta có :
 =  = = 
Giải ta được : x = 2 ; y = 1 ; z = 4
Vậy công thức hóa học là : Na2SO4
b, Gọi công thức oxit NxOy Biết mN = mO = 7 : 12
Ta có : 14x : 16y = 7 : 12
x : y =  : 
x : y = 0,5 : 0,75 = 2 : 3
Công thức oxit N2O3
0,5

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,25
0,25

2
a, nNaOH= = 0,5 (mol)
Coi như Vdd không đổi Vdd = VH 2O = 250ml (vì D H2O = 1g/ml)
CM NaOH =  = 2M
b, nHCl =  = 1,2 (mol)
VHCl không đổi = VH2O = 500cm3 = 0,50(l)
CM HCl =  = 2,4 M
c, 2l dd NaCl 0,1M có :
nNaCl = 0,1.2 = 0,2(mol)
3l dd NaCl 0,5M có :
nNaCl = 0,5.3 = 1,5(mol)
Trộn 2l dd NaCl ta có :
nNaCl = 0,2+1,5 = 1,7(mol)
 
Gửi ý kiến