Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi HSG hóa 9 hay

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Anh Lâm
Ngày gửi: 20h:45' 16-11-2017
Dung lượng: 235.5 KB
Số lượt tải: 418
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG HUYỆN
Năm học 2014 – 2015
Môn thi: Hóa học
Thời gian 150 phút ( không kể thời gian giao đề )

TÂN HIỆPCâu 1: (6 điểm)
1/ Từ quặng đôlomit CaCO3.MgCO3, hãy trình bày phương pháp hóa học điều chế hai kim loại riêng biệt là Ca và Mg. (3,0 điểm)
2/ Hoàn thành phương trình hóa học theo sơ đồ sau: (3,0 điểm)
CaO ( Ca(OH)2 ( Ca(HCO3)2 ( CaCO3
CaCO3
CO2 ( NaHCO3 ( NaKCO3
Câu 2: (3 điểm)
Hỗn hợp (A) gồm 3 kim loại Na, Al và Fe.
Nếu cho (A) vào nước cho đến khi phản ứng xong thì thu được V lít khí.
Nếu cho (A) vào dung dịch NaOH (dư), khi phản ứng xong thu được V lít khí.
Nếu cho (A) vào dung dịch HCl (dư), khi phản ứng xong thì thu được V lít khí.
Xác định tỷ lệ số mol các kim loại có trong hỗn hợp? Biết rằng khí thu được ở các trường hợp trên đều ở điều kiện chuẩn.
Câu 3: (4,5 điểm)
1. Hoà tan một lượng muối cacbonat của một kim loại hoá trị II bằng dung dịch H2SO4 14,7 %. Sau khi phản ứng kết thúc khí không còn thoát ra nữa thì còn lại dung dịch 17% muối sunfat tan. Xác định nguyên tử khối của kim loại .
2. Cho 16,8 gam hỗn hợp gồm 2 oxit kim loại (thuộc phân nhóm chính nhóm II) tan hết trong nước tạo thành dd X. Thêm 500ml dd HCl 0,4M vào dd X thì phản ứng vừa đủ để tạo thành kết tủa lớn nhất là 2,58 gam. Xác định công thức hóa học của 2 oxít.
Câu 4: (6,5 điểm)
1. Hỗn hợp chúa Fe, FeO , Fe2O3. Nếu hoà tan hết a gam hỗn hợp bằng HCl thì lượng H2 thoát ra bằng 1% lượng hỗn hợp đem thí nghiệm. Nếu khử a gam hỗn hợp bằng H2 dư thì thu được lượng nước bằng 21,15 % lượng hỗn hợp đem thí nghiệm. Xác định % mỗi chất trong hỗn hợp.
2. Cho 39,6g hỗn hợp gồm KHSO3 và K2CO3 vào 400g dd HCl 7,3%, khi xong phản ứng thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với khí H2 bằng 25,33 và một dd A.
a) Hãy chứng minh rằng axit còn dư.
b) Tính C% các chất trong dd A.
------------------- Hết -----------------------PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG HUYỆN

TÂN HIỆP
Năm học 2014 – 2015


Môn thi: Hóa học

ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đáp án có 4 trang)
CÂU
NỘI DUNG BÀI GIẢI
ĐIỂM

Câu 1

6 điểm

Ý 1: 3,
Ý 2:
3,
1/ Nung nóng quặng đôlomit thu được hỗn hợp CaO và MgO
CaCO3.MgCO3 CaO + MgO + 2CO2
Hòa tan trong nước hỗn hợp thu được, lọc lấy dd Ca(OH)2 và tách riêng phần không tan MgO
CaO + H2O Ca(OH)2 (1)
Lấy phần không tan cho vào dd HCl dư, cô cạn dd sau pứ rồi điện phân nóng chảy được Mg
MgO + 2HCl MgCl2 + H2O
MgCl2 Mg + Cl2
Cho phần nước lọc (1) vào dd HCl dư, cô cạn dd sau pứ rồi điện phân nóng chảy thu được Ca
Ca(OH)2 + 2HCl CaCl2 + 2H2O
CaCl2 Ca + Cl2
2/ Viết các phương trình hóa học: (0,5 đ/PTHH)
CaCO3 CaO + CO2
CaO + H2O Ca(OH)2
Ca(OH)2 + 2CO2 Ca(HCO3)2
Ca(HCO3)2 CaCO3 + H2O +CO2
CO2 + NaOH NaHCO3
NaHCO3 + KOH NaKCO3 + H2O

0,5


0,5
1,01,0Câu 2

3 điểm
* Các phương trình phản ứng - (1,75 điểm)
- Khi cho (A) vào nước:
2Na + 2H2O 2NaOH + H2 (1)
2Al + 2H2O + 2NaOH 2NaAlO2 + 3H2 (2)
 
Gửi ý kiến