Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI HSG HÓA CÓ ĐA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Công Thương
Ngày gửi: 14h:01' 17-09-2017
Dung lượng: 83.0 KB
Số lượt tải: 121
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
ĐỀ CHÍNH THỨC TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian: 150 phút (không kể phát đề)

Câu1. (4, 0 điểm)
Viết phương trình phản ứng có thể xảy ra của các trường hợp sau:
Trộn dung dịch KHCO3 với dung dịch Ba(OH)2
Cho mẫu Al2O3 vào dung dịch KHSO4.
Cho hỗn hợp chứa Fe và Fe3O4 vào dung dịch HCl.
Cho từ từ nước vôi trong vào bình chứa khí CO2.
Câu 2. (2, 0 điểm)
Hỗn hợp A chứa Al2O3, Fe3O4 và CuO. Hòa tan A trong dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch C và chấy rắn D. Thêm từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch C cho đến khi phản ứng kết thúc. Nung D trong ống chứa khí H2 (dư) ở nhiệt độ cao được chất rắn E. Hòa tan E trong axit H2SO4 đặc, nóng. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 3. (4, 0 điểm)
Cho hỗn hợp X có thành phần khối lượng như sau: %MgSO4 = %Na2SO4 = 40%, phần còn lại là MgCl2. Hòa tan a gam X vào nước được dung dịch Y, thêm tiếp Ba(OH)2 vào Y cho đến dư thu được (a+17, 962) gam kết tủa T.
Tìm giá trị a.
Nung T ngòai không khí đến khối lượng không đổi được b gam chất rắn Z. Tìm b.
Câu 4. (4, 0 điểm)
Hoàn thành chuỗi phản ứng sau đây (viết phương trình phản ứng, xác định các chất ứng với mỗi chữ cái (A), (B), (C) . . .)
(A) + (B) ( (D) + Ag (
(E) + HNO3 ( (D) + H2O
(D) + (G) ( (A)
(B) + HCl ( (L)( + HNO3
(G) + HCl ( (M) + H2 (
(M) + (B) ( (L)( + Fe(NO3)2
Câu 5. (3, 0 điểm)
Đốt cháy hòan tòan chất hữu cơ A chỉ thu được CO2 và hơi H2O. Khối lượng của 0, 05 mol A bằng với khối lượng của 0, 1125 mol khí oxi. Xác định công thức phân tử của A.
Câu 6. (3 điểm)
Oxit cao nhất của nguyên tố R là R2O5. trong hợp chất với hiđro, R chiếm 91, 17% về khối lượng.
Xác định công thức hóa học oxit cao nhất của R.
Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho oxit trên vào dung dịch KOH.
Cho: H = 1, C = 12, N = 14, Cl = 35, 5, S = 32, P = 31, Br = 80, Na = 23, Mg = 24. K = 39, Fe = 56,
Zn = 65, Ag = 108, Ba = 137.
Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hòan.
Hết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH
HƯỚNG DẪN CHẤM
THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2009 – 2010
Môn: HOÁ HỌC

Câu
Nội dung
Điểm

1
(4đ)
1. 2KHCO3 + Ba(OH)2 K2CO3 + BaCO3 2 H2O
KHCO3 + Ba(OH)2 KOH + BaCO3 H2O
2. Al2O3 + 6KHSO4 3K2SO4 + Al2 (SO 4)3 + 3H2O
3. Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
Fe + 2HCl FeCl2 + H2
Fe + 2FeCl3 3FeCl2
4. CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2
(Ca(OH)2 không dư so với CO2)
0, 5
0, 5
1,0
0, 25
0, 25
0, 5
0, 5
0, 5

2
(2đ)đđ
Al2O3 + 2NaOH NaAlO2 + H2O
D: Fe3O4, CuO, C: NaAlO2, NaOH dư
2NaOH + H2SO4 Na2SO4 + 2H2O
2NaAlO2 + 4H2SO4 Al2(SO4)3 + Na2SO4 + 4H2O
Fe3O4 + 4H2 3Fe + 4H2O
CuO + H2 Cu + H2O
E: Fe, Cu
Cu + 2H2SO4 CuSO4 + SO2 + 2H2O
2Fe + 6H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

0, 25

0, 25
0, 5
0, 25
0, 25
 
Gửi ý kiến