Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HSG HUYỆN KB MÔN SINH 9 (2017-2018)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KIM BÔI
Người gửi: Bùi Văn Nhuận
Ngày gửi: 16h:29' 05-02-2018
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 234
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN KIM BÔI
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
CẤP THCS, NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: Sinh học
(Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề)

- Đề thi gồm 01 trang -


Câu 1. (3,0 điểm) Trình bày nội dung quy luật phân li? Vận dụng quy luật phân li để trả lời các câu hỏi trong các trường hợp sau:
a. Ở người gen A quy định tóc xoăn, a quy định tóc thẳng. Người bố tóc xoăn lấy người mẹ có kiểu gen như thế nào thì sinh ra con toàn tóc thẳng?
b. Nếu bố tóc thẳng, mẹ tóc thẳng có thể sinh ra con tóc xoăn được không? Tại sao?
Câu 2. (4,0 điểm)
a.Giải thích vì sao hai ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống hệt ADN mẹ? Có trường hợp nào qua nhân đôi ADN con lại khác ADN mẹ không?
b. Đột biến gen là gì? Có mấy loại đột biến gen? Loại đột biến gen nào chắc chắn không làm thay đổi tỉ lệ  của gen?
Câu 3. (3.0 điểm)
a. Vì sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật qua nhiều thế hệ sẽ dẫn tới thoái hóa giống ? Cho ví dụ ?
b. Kiểu gen ban đầu của giống như thế nào thì tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết sẽ không gây thoái hóa giống ?
Câu 4. (4,0 điểm)
Một gen có tỉ lệ: G/A= 4/5 và quy định cấu trúc của một chuỗi pôlipeptit; khi dịch mã, đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 599 axit amin.
1. Tính số lượng nuclêôtit từng loại do môi trường nội bào cung cấp khi gen tự nhân đôi liên tiếp 6 lần?
2. Do đột biến, một cặp A–T của gen được thay thế bằng cặp G–X. Số liên kết hyđrô trong gen thay đổi như thế nào?
Câu 5. (5,0 điểm)
Ở cây lúa tính trạng thân cao, hạt tròn là trội so với tính trạng thân thấp, hạt dài. Cho cây lúa (P) chưa biết kiểu gen, kiểu hình lai với hai cây lúa khác nhau:
Với cây lúa thứ nhất thu được thế hệ lai, trong đó cây lúa thấp, hạt dài chiếm 6,25%.
Với cây lúa thứ hai thu được thế hệ lai, trong đó cây lúa thân thấp, hạt dài chiếm 12,5%.
Biết rằng các gen nằm trên các nhiễm sắc thể đồng dạng khác nhau; mỗi gen quy định một tính trạng. Xác định kiểu gen và viết sơ đồ lai trong từng trường hợp.
Câu 6. (1,0 điểm)
Căn cứ vào ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường sống lên đời sống sinh vật, người ta chia sinh vật thành những nhóm nào? trình bày và cho ví dụ vài loài sinh vật ở mỗi nhóm. Sinh vật nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ môi trường? tại sao?

------------------- Hết -------------------

 
Gửi ý kiến