Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE THI HSG HUYEN TA 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Huyền (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:38' 28-04-2014
Dung lượng: 146.5 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TÂN SƠN
PHÒNG GD & ĐT

KỲ THI OLYMPIC HỌC SINH LỚP 5 CẤP HUYỆN
Năm học 2013 - 2014
Bài thi môn: Tiếng Anh
(Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề)

Họ và tên thí sinh :.............................................................................................
Sinh ngày............/............../...................
Dân tộc :.................................................
Học sinh trường:.................................................................................................
Họ tên, chữ ký giám thị 1: .....................................
Số báo danh: Họ tên, chữ ký giám thị 2: .....................................


Lưu ý: - Đề thi gồm 5 trang, thí sinh làm bài trực tiếp vào tập đề thi này.
- Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào kể cả từ điển.Điểm bài thi


Bằng số:

Bằng chữ:....................
Họ tên, chữ ký giám khảo 1:..........
.......................................................
Họ tên, chữ ký giám khảo 2:..........
.....................................................


Điểm phúc khảo bài thi

Bằng số:

Bằng chữ:...................
Họ tên, chữ ký giám khảo 1:...............
...........................................................
Họ tên, chữ ký giám khảo 2:...............
.............................................................PHẦN I: NGHE HIỂU


Câu 1: Em hãy nghe và điền chữ (T) vào câu đúng hoặc chữ (F) vào câu sai trong những câu dưới đây . (5 điểm)
1. Who is that ?
It’s my friend

2. His name is Nam

3. He is from England

4. He is American

5. He’s drawing a picture

Câu 2 : Em hãy nghe và khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau
(5 điểm)
1. Mary, do you want to play .......
A. baseball B. football C. volleyball
2. What about .........., do you like it ?
A. badminton B. tennis C. table tennis
3. Mary likes ............
A. football B. volleyball C. badminton
4. How often do you ............ it?
A. play B. do C. make
5. He ............plays it
A. sometimes B. never C. often

PHẦN II: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ (10 điểm)


Câu 1: Em hãy chọn từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại (2.5 điểm)
1. A. hated
B. Started
C. needed
D. missed

2. A. subject
B. under
C. Music
D. jump

3. A. like
B. think
C. drink
D. thing

4. A. study
B. cry
C. by
D. bye

5. A. dog
B. brother
C. morning
D. on


Câu 2: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái chỉ một từ khác loại với các từ còn lại trong mỗi nhóm từ sau: (2.5 điểm)
1. A. swim
B. ride
C. job
D. play

2. A yesterday
B. next week
C. last year
D. in 2013

3. A washes
B. teaches
C goes
D. toes

4. A teacher
B. engineer
C. warmer
D. driver

5. A. Singaporean
B. America
C. England
D. China.

Câu 3. Hãy khoanh tròn vào phương án đúng nhất (2.5 điểm)
1. How……..does he play football? – He usually plays football.
A. always B. often C. sometimes D. never
2. They sometimes go to school………………..foot.
A. in B. with C. on D. by
3. It took us…………….half hour to travel to Hanoi last week.
A. a B. an C. the D. Ø
4. what is the weather…………….in the summer?
A. like B. likes C. liked D .likings
5. I must have a drink. I’m so………………
A. hungry B. thirty C. thirsty D. dirty

Câu 4: Em hãy nối các câu ở cột A cho phù hợp với các câu ở cột B (2,5 Điểm)
A


 1. Are you angry ?
2. What does your elder bother do ?
3. Who does she live with?
4. Does she live in a flat?
5. What’s her phone number?
A. She lives with her parents in London
B. No, I am not
C. Her telephone number is 0913713848
D. He is an
 
Gửi ý kiến