Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE THI HSG HUYEN TIEN HAI 2011 - 2012

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Thị Minh
Ngày gửi: 17h:21' 08-04-2012
Dung lượng: 153.1 KB
Số lượt tải: 595
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TIỀN HẢI
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 3
NĂM HỌC 2010 – 2011
(Thời gian làm bài : 60 phút)

Họ và tên: ……………………………………………………………..…………………..……….. SBD: ………………….

PHẦN I: Nghe hiểu (10 điểm)
Bài 1: Em nghe 2 lần và khoanh tròn vào đáp án (A, B, C) đúng với nội dung bài nghe.
The pen is …………………………
A. small B. big C. large
That’s her ………………………….
A. mother B. brother C. father
Nam is ………………………… years old.
A. 10 B. 9 D. 8
The weather is ………………………… in Ha Noi.
A. cloudy B. rainy D. sunny
Bài 2:Em nghe 2 lần và đánh số thứ tự tranh được nhắc đến.
  


PHẦN II: Kiến thức ngôn ngữ. (10 điểm)
Bài 1: Khoanh tròn một từ khác loại với các từ còn lại trong cùng một dòng.
A. here B. old C. fine D. nice
A. draw B. down C. repeat D. count
A. one B. two C. fine D. nine
A. board B. pencil C. school bag D. library
A. its B. my C. we D. their
Bài 2: Chọn đáp án (A, B, C) đúng nhất hoàn thành câu.
My brothers …………………… a friend. His name is Viet.
A. have B. is C. are D. has
Is your school big …………………… small? ~ It is small.
A. and B. too C. but D. or
The weather is …………………… cloudy. It’s sunny today.
A. every B. no C. very D. not
How many …………………… do you have? ~ I have two.
A. dog B. robot C. fish D. plane
…………………… six chairs in your bedroom?
A. I have B. Are there C. There is D. There are
Bài 3: Quan sát tranh và hoàn thành các câu dưới đây.
…………………… is this?
It’s a …………………….


2. ……………………. go out?3. There is a ……………………….., a bathroom and two …………………….. in the house.

 
Bài 4:Tìm và ghi (Đ) vào 5 câu đúng ngữ pháp, đầy đủ ý nghĩa trong 10 câu dưới đây.
How are you? ~ I’m fine thanks you. ………………….…..
What her name? ~ Her name is Tham. ………………….…..
Is this your new school? ~ Yes, it is. ………………….…..
Li Li has no robot or doll. ………………….…..
Her friends are eight years old. ………………….…..
Who is this? ~ It’s my father. ………………….…..
Where are his brothers? ~ He’s in the living room. ………………….…..
How many chairs are there in your room? ………………….…..
My mother has two cats big and a dog small. ………………….…..
What is your school’s name? ………………….…..
PHẦN III: Đọc hiểu. (10 điểm)
Bài 1: Điền vào chỗ trống một từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn.
This is my friend. (1) ………………….….. is Duy. That is (2) ………………….….. house. It’s (3) ………………….…... There are seven (4) ………………….….. in the house. There is one (5) ………………….….. and (6) ………………….….. a kitchen in his house. There are (7) ………………….….. bedrooms. (8) ………………….….. are large. There are two (9) ………………….….. bathrooms in the house (10) ………………….…...
Bài 2:Đọc đoạn văn và ghi (T) vào ô trống cho các câu đúng hoặc (F) vào ô trống cho các câu sai.
Hi! My name is Hieu. I have two dogs and a cat. My friend, Thu has no dogs or birds. She has two cats and three fish. She has a doll. Do you have any birds, tom?
Oh, I have no birds but I have two fish and a nice dog. I have a robot and a ship. What about you, Jenny?
Well. I have some pets. I have a bird, a cat and three dogs. I have a ship and three balls. I have no robots and dolls.

T
F

Hieu has a bird and Jenny has a bird, too.Thu and tom have eight pets.Tom and Hieu gave three dogs.Jenny and her friends have seven toys.Hieu and Thu have a bird and Tom has
No_avatar

oa ! lan dau tien me lap cho minh 1 cai nic nhu cac ban nhe ai ma khong biet dang ki thi cu bao minh nha .Nháy mắt

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓