Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi HSG Lịch sử 9 cấp tỉnh hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: An Thi Huyen
Ngày gửi: 02h:51' 30-11-2017
Dung lượng: 99.0 KB
Số lượt tải: 349
Số lượt thích: 0 người
Sở giáo dục & đào tạo
Hải dương
------------------

Đề chính thức

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh
Lớp 9 THCS năm học 2009-2010
Môn: Lịch sử
Thời gian:150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 28/3/2010
Đề thi gồm: 01 trang

Câu 1 (2,0 điểm):
Nêu bối cảnh lịch sử nổ ra phong trào yêu nước chống thực dân Pháp những năm đầu thế kỉ XX? So với phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX, phong trào yêu nước chống thực dân Pháp những năm đầu thế kỉ XX có điểm gì mới?
Câu 2 (1,5 điểm):
Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam?
Câu 3 (3,5 điểm):
Bằng những hiểu biết của mình về lịch sử cách mạng nước ta trong giai đoạn 1939-1945, em hãy:
Phân tích các yếu tố tạo thời cơ của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Đảng ta đã chớp thời cơ, lãnh đạo nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở các địa phương như thế nào?
Câu 4 (2,0 điểm):
Trình bày mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN. Theo em, việc gia nhập ASEAN đã tạo cho Việt Nam thời cơ và thách thức như thế nào?
Câu 5 (1,0 điểm ):
Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu lại có xu hướng liên kết với nhau?
---------------------Hết----------------------

Họ và tên thí sinh:…………………………………………..Số báo danh…………………..
Chữ ký của giám thị 1:……………………Chữ ký của giám thị 2:……………………….
Sở giáo dục & đào tạo
Hải dương
 Hướng dẫn chấm và Biểu Điểm môn Lịch sử 9 - năm học 2009-2010


Câu 1 (2.0 điểm):
* Bối cảnh lịch sử:

- Phong trào yêu nước chống Pháp do giai cấp phong kiến lãnh đạo, tiêu biểu là phong trào Cần vương đã thất bại hoàn toàn…, vì vậy cần có phong trào đấu tranh theo xu hướng mới…
0.25 đ

- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam làm cho xã hội phân hóa sâu sắc, xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới (tư sản, tiểu tư sản, công nhân). Các giai cấp có thái độ chính trị khác nhau nên đã tạo điều kiện xuất hiện nhiều xu hướng cách mạng …
0.25 đ

- Đầu thế kỉ XX, các tư tưởng dân chủ tư sản ở châu Âu đã được truyền bá vào Việt Nam, tấm gương tự cường của Nhật Bản trở thành nước tư bản chủ nghĩa giàu mạnh đã kích thích nhiều nhà yêu nước Việt Nam muốn học tập con đường của Nhật Bản…
0.25 đ

- Với lòng yêu nước nồng nàn và sự hiểu biết mới, những trí thức Nho học tiến bộ Việt Nam đã tiến hành cuộc vận động cứu nước theo con đường dân chủ tư sản …
0.25 đ

* Điểm mới của phong trào đầu thế kỉ XX:

- Mặc dù phong trào vẫn do các văn thân, sĩ phu yêu nước tiến bộ lãnh đạo nhưng họ đã đoạn tuyệt con đường đấu tranh của giai cấp phong kiến, chủ trương đấu tranh theo xu hướng mới-xu hướng dân chủ tư sản…
0.5 đ

- Phong trào đấu tranh không chỉ bó hẹp, đơn điệu ở hình thức đấu tranh là khởi nghĩa vũ trang như phong trào cuối thế kỉ XIX mà nó rất phong phú: vũ trang bạo động…, vận động Duy tân…, mở trường dạy học…quy mô rộng lớn thu hút…
0.5 đ

Câu 2 (1.5 điểm):
* Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam vì:

- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới…
0.25 đ

- Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm đầu của thế kỷ XX…
0.25 đ

- Đảng ra đời đã khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng… Cách mạng Việt Nam đã thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân
0.25 đ

- Đảng ra đời đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo và đường lối lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.
0.25 đ

- Đảng cộng sản VN ra đời đã đưa cách mạng Việt
 
Gửi ý kiến