Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI HSG LỚP 10

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Việt Anh
Ngày gửi: 09h:17' 18-01-2018
Dung lượng: 273.5 KB
Số lượt tải: 102
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10
NĂM HỌC 2013-2014
MÔN THI: HOÁ HỌC
(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)


Câu I : ( 4,0 điểm)
1. Hoàn thành các phương trình hóa học sau và cân bằng theo phương pháp thăng bằng electron:
a. KMnO4 + HBr
b. KMnO4 + H2O2 + H2SO4
c. CaOCl2 + HCl
d. FeaOb + H2SO4 đặc, nóng ……………….
2. Tổng số hạt protron trong phân tử của hợp chất A là 100. Phân tử A gồm 6 nguyên tử của hai nguyên tố phi kim ở các chu kỳ nhỏ và thuộc hai nhóm khác nhau.
a. Cho biết bộ 4 số lượng tử ứng với electron cuối cùng của các nguyên tử có trong hợp chất A.
b. Xác định công thức phân tử của A. Cho biết dạng hình học phân tử của A và kiểu lai hóa của nguyên tử trung tâm.
c. Viết phương trình hóa học xảy ra khi A tác dụng với nước và dung dịch NaOH.
Câu II: (4,0 điểm)
1. Cho các dung dịch riêng biệt mất nhãn sau : Na2SO4, AlCl3, FeSO4, NaHSO4, FeCl3. Chỉ dùng một dung dịch muối làm thuốc thử, trình bày phương pháp để phân biệt các dung dịch trên? Viết các phương trình hóa học xảy ra.
2. Dùng phương pháp sunfat điều chế được những chất nào trong số các chất sau đây: HF, HCl, HBr, HI? Giải thích? Viết các phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện của phản ứng (nếu có)?
3. Trong thiên nhiên, brom có nhiều ở nước biển dưới dạng NaBr. Công nghiệp hóa học điều chế brom từ nước biển được thực hiện theo quy trình sau đây:
- Cho một ít dung dịch H2SO4 vào một lượng nước biển;
- Sục khí clo vào dung dịch mới thu được;
- Dùng không khí lôi cuốn hơi brom tới bão hòa vào dung dịch Na2CO3;
- Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch đã bão hòa brom, thu hơi brom rồi hóa lỏng.
Hãy viết phương trình hóa học chính đã xảy ra trong các quá trình trên và cho biết vai trò của H2SO4.
Câu III: ( 3,0 điểm )
Đốt 16,2 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe trong khí Cl2 thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được dung dịch Z và 2,4 gam kim loại Fe không tan. Dung dịch Z tác dụng được với tối đa 0,21 mol KMnO4 trong dung dịch H2SO4. Viết các PTHH xảy ra và tính phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X ?


Câu IV : ( 4,0 điểm )
Cho m gam muối halogenua của một kim loại kiềm phản ứng với 200 ml dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng, dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí X và hỗn hợp sản phẩm Y. Dẫn khí X qua dung dịch Pb(NO3)2 thu được 23,9 gam kết tủa màu đen. Làm bay hơi nước cẩn thận hỗn hợp sản phẩm Y thu được 171,2 gam chất rắn A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được muối duy nhất B có khối lượng 69,6 gam. Nếu cho dung dịch BaCl2 lấy dư vào Y thì thu được kết tủa Z có khối lượng gấp 1,674 lần khối lượng muối B.
1. Tính m và nồng độ mol của dung dịch H2SO4 .
2. Xác định kim loại kiềm và halogen.
Câu V: (5,0 điểm)
Chia 80 gam hỗn hợp X gồm sắt và một oxit của sắt thành hai phần bằng nhau:
Hoà tan hết phần I vào 400 gam dung dịch HCl 16,425% được dung dịch A và 6,72 lít khí H2 (đktc). Thêm 60,6 gam nước vào A được dung dịch B, nồng độ % của HCl dư trong B là 2,92%.
1. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X và xác định công thức của oxit sắt.
2. Cho phần II tác dụng vừa hết với H2SO4 đặc, nóng rồi pha loãng dung dịch sau phản ứng bằng nước, ta thu được dung dịch E chỉ chứa Fe2(SO4)3. Cho 10,8 gam bột Mg vào 300 ml dung dịch E khuấy kĩ, sau
 
Gửi ý kiến