Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI HSG LỚP 11 2013-2014

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Việt Anh
Ngày gửi: 09h:18' 18-01-2018
Dung lượng: 213.0 KB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11
NĂM HỌC 2013-2014
MÔN THI: HOÁ HỌC
(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)


Câu I: (3,5 điểm)
1. Trong một dung dịch chứa các ion: NH4+, Na+, HCO3-, SO32-, SO42-, CO32-. Chỉ có dung dịch Ba(OH)2, dung dịch HCl, quỳ tím, đèn cồn và các dụng cụ cần thiết khác, có thể nhận biết được những ion nào trong dung dịch trên ? Trình bày cách nhận biết và viết các phương trình hóa học xảy ra.
2.a. Viết phương trình hóa học xảy ra khi lần lượt cho các đơn chất As và Bi tác dụng với dung dịch HNO3 (giả thiết sản phẩm khử chỉ là khí NO).
b. So sánh (có giải thích) tính tan trong nước, tính bazơ và tính khử của hai hợp chất với hidro là amoniac (NH3) và photphin (PH3).
Câu II:( 4,5 điểm)
1. Cho sơ đồ chuyển hóa giữa các chất hữu cơ như sau:Các chữ cái A, B, C, D, E, F là kí hiệu các chất khác nhau cùng có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử. Tìm công thức cấu tạo của các chất A, B, C, D, E, F và viết các phương trình hóa học xảy ra theo sơ đồ biến hóa trên, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).
2. Xicloanken C5H8 có 6 đồng phân mạch vòng A, B, C, X, Y, Z. Trong đó không có đồng phân nào chứa nhóm etyl. Khi cho A, B, C phản ứng với dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4 thu được kết quả sau: A tạo ra axit D có chứa nguyên tử cacbon bất đối; B tạo đixeton E không chứa nguyên tử cacbon bất đối; C tạo ra F vừa chứa nhóm chức cacboxyl vừa chứa nhóm chức xeton và cũng có nguyên tử cacbon bất đối.
Tìm công thức cấu tạo A, B, C, D, X, Y, Z, D, E, F. Biết rằng nguyên tử cacbon bất đối là nguyên tử cacbon liên kết với 4 nguyên tử hoặc 4 nhóm nguyên tử khác nhau. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
3. Trình bày phương pháp phân biệt mỗi cặp chất dưới đây (mỗi trường hợp chỉ dùng một thuốc thử đơn giản). Viết phương trình hóa học minh họa.
a. m-bromtoluen và benzylbromua.
b. phenylaxetilen và styren.
Câu III: ( 4,0 điểm)
A là hidrocacbon không làm mất màu dung dịch brom. Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol A và hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 150 ml dung dịch chứa Ca(OH)2 1 M thu được kết tủa và khối lượng dung dịch tăng lên 1,32 gam. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch lại thu được kết tủa, tổng khối lượng kết tủa hai lần là 24,85 gam. A không tác dụng với dung dịch KMnO4/H2SO4 nóng, còn khi monoclo hóa trong điều kiện chiếu sáng thì chỉ tạo một sản phẩm duy nhất.
1. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A.
2. Người ta có thể điều chế A từ phản ứng giữa benzen và anken tương ứng trong axit sunfuric. Dùng cơ chế phản ứng để giải thích phản ứng này.
3. Mononitro hóa A bằng cách cho phản ứng với axit nitric (có mặt axit sunfuric đặc) thì sản phẩm chính thu được là gì? Tại sao?
Câu IV:( 4,0 điểm)
1. Tính pH của dung dịch thu được khi hòa tan 0,1 mol PCl3 vào 450 ml dung dịch NaOH 1M. Biết H3PO3 có K1 = 1,6.10-2; K2 = 7.10-7.
2. Phèn sắt amoni có công thức (NH4)aFe(SO4)b.nH2O. Hòa tan 1 gam mẫu phèn sắt vào 100 cm3 H2O, rồi chia dung dịch thu được thành hai phần bằng nhau. Thêm dung dịch NaOH dư vào phần một và đun sôi dung dịch. Lượng NH3 thoát ra phản ứng vừa đủ với 10,37 cm3 dung dịch HCl 0,1 M. Dùng kẽm kim loại khử hết Fe3+ ở phần hai thành Fe2+. Để oxi hóa ion Fe2+ thành ion Fe3+ trở lại, cần 20,74 cm3 dung dịch KMnO4 0,01 M trong môi trường axit.
a. Viết các phương trình hoá học dạng ion thu gọn và xác định các giá trị a, b, n.
b. Tại sao các phèn khi tan trong nước đều tạo môi trường axit ?
Câu V: ( 4,0 điểm)
Cho hỗn hợp X gồm MgO, FeO,
 
Gửi ý kiến