Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE THI HSG TIENG ANH 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Huyền (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:36' 28-04-2014
Dung lượng: 122.0 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TÂN SƠN
PHÒNG GD & ĐT

KỲ THI OLYMPIC HỌC SINH LỚP 3 CẤP HUYỆN
Năm học 2013 - 2014
Bài thi môn: Tiếng Anh
(Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề)

Họ và tên thí sinh :.............................................................................................
Sinh ngày............/............../...................
Dân tộc :.................................................
Học sinh trường:.................................................................................................
Họ tên, chữ ký giám thị 1: .....................................
Số báo danh: Họ tên, chữ ký giám thị 2: .....................................


Lưu ý: - Đề thi gồm 4 trang, thí sinh làm bài trực tiếp vào tập đề thi này.
- Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào kể cả từ điển.Điểm bài thi


Bằng số:

Bằng chữ:.......................
Họ tên, chữ ký giám khảo 1:...............
...........................................................
Họ tên, chữ ký giám khảo 2:...............
.............................................................

Điểm phúc khảo bài thi

Bằng số:

Bằng chữ:.........................
Họ tên, chữ ký giám khảo 1:...............
...........................................................
Họ tên, chữ ký giám khảo 2:...............
.............................................................
Phần I: NGHE HIỂU: 5 câu – 10 điểm.
Câu 1: Em hãy nghe và chọn đáp án đúng (5 điểm).
1. This is Tom’s .......
A. skul B. cute C. cool D. school
2. What is its name?
A. angel B. candle C. Apple D. pencil
3. That is my school.........
A. honey B. library C. liberty D. candy
4. What is the library’s name?
A. Bookwarm B. Bookwall C. Bookworld D. Bookworm
5. Is it big?
A. Yes, it isn’t B. No, it isn’t C. Yes, it is small D. No, It is

Câu 2: Em hãy nghe và chọn đáp án đúng (5 điểm).
What’s the boy’s name?
Elfie B. Anny C. Andy
How old is he?
5 B. 6 C. 7
What’s his school’s name?
A. Park House school B. Park Town School C. Park Ten School
What’s his teacher’s name?
Mrs. Jones B. Mrs. Tony C. Mrs. Jenny
How many children are there in your class?
A. 38 B. 18 C. 28

Phần II: KIẾN THỨC NGÔN N GỮ: (15 điểm)
Câu 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái chỉ một từ khác loại với các từ còn lại trong mỗi nhóm từ sau: (2.5 điểm)
1. A. father                B. mother             C. sister                D. family
  2. A. him           B. her                    C. your                 D. my
3. A. he         B. me                      C. she                     D. I
4. A. short B. old C. long D. pencil
5. A. monkey B. cat C. fish D. dog
Câu 2: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái chỉ một từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân từ còn lại (5 điểm)
1. A. hi B. fine C. five D. pink
2. A. pen B. friend C. red D. new
3. A. bag B. father C. hat D. cat
4. A. old B. open C. hello D. on
5. A. mother B. thin C. father D. the

Câu3: Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau: (5 điểm)
  1. .................that? – That’s my brother.
     A. What’s                 B. What name’s     C. How’s            D. Who’s
     2. ……………. people are there in your family.
A. How B. What C. How many D. Where
3. Is your school big …………. Small?
A. and B. or C. on D. of
4…….I come in ?
A. Would B. Do C. Am D. May
5. This is my bedroom. .............. large.
    A. This                    B. It’s                 C. They’re         D. Its         

 
Gửi ý kiến