Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị mai
Ngày gửi: 00h:24' 27-12-2018
Dung lượng: 86.0 KB
Số lượt tải: 175
Số lượt thích: 0 người
Bộ 50 đề thi gọi 0853351198
PHÒNG GD&ĐT ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 9 - VÒNG 2
HUYỆN……….,,… NĂM HỌC: 2017 - 2018
MÔN: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 120 phút


Câu 1. (4,0 điểm)
Hiểu biết của em về phong trào Đông Du ? Ý nghĩa lịch sử và Bài học kinh nghiệm rút ra từ phong trào Đông Du ?

Câu 2. (6,0 điểm)
Trình bày những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ 1945 đến những năm 70 của thế kỷ XX.
Em có nhận xét gì về những thành tựu trên và nêu một số dẫn chứng sự giúp đỡ của Liên Xô đối với Việt Nam ?

Câu 3. (6,0 điểm)
Các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai:
a. Chính sách đối nội, đối ngoại.
b. Sự hình thành và phát triển của liên minh Châu Âu EU ?
c. Mỗi quan hệ Việt Nam với EU.

Câu 4. (4,0 điểm)
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục ở nước ta như thế nào ? Từ những chính sách văn hóa giáo dục đó em suy nghĩ gì về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ?

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh: ...................................Số báo danh: .............................................
HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC SINH GIỎI LỚP 9
VÒNG 2 NĂM HỌC 2017-2018
Môn: LỊCH SỬ

Câu 1
(4,0 đ) Hiểu biết của em về phong trào Đông Du
- Năm 1904, các nhà yêu nước lập ra Hội Duy Tân do Phan Bội Châu đứng đầu.
- Mục đích của hội là lập ra một nước Việt Nam độc lập.
- Đầu năm 1905 Phan Bội Châu sang Nhật Bản nhờ giúp khí giới, tiền bạc để đánh Pháp. Người Nhật chỉ hứa đào tạo cán bộ cho cuộc bạo động vũ trang sau này.
- Hội Duy Tân phát động thành viên tham gia phong trào Đông Du. Lúc đầu phong trào hoạt động rất thuận lợi số học sinh sang Nhật Bản học tập có lúc lên tới 200 người.
- Tháng 9-1908 Thực dân Pháp cấu kết với chính phủ Nhật trục xuất những người Việt Nam về nước. Tháng 3-1909, Phan Bội Châu buộc phải rời Nhật Bản. Phong trào Đông Du tan rã, Hội Duy Tân ngừng hoạt động.  


0,25
0,25


0,5


0,50,5Ý Nghĩa:
- Đây là một trong nhưng phong trào yêu nước tiêu biểu đầu thế kỷ XX
- Cách mạng Việt Nam bắt đầu hướng ra thế giới, gắn vấn đề dân tộc với vấn đề thời đại.
- Nhiều thanh niên du học của trào lưu này trở thành những hạt nhân của phong trào cách mạng tiếp theo trong công cuộc giải phóng dân tộc.
0,5

0,5Bài học kinh nghiệm:
- Chủ trương bạo động là đúng nhưng tư tưởng cầu viện là sai, không thể dựa vào đế quốc để đánh đế quốc.
- Cần xây dựng thực lực trong nước , trên cơ sở đó mà tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế chân chính.


0,5

0,5
Câu 2
(6,0 đ)


Câu 3
(6,0 đ)Thành tựu của Liên Xô từ 1945 đến những năm 70 của thế kỷ XX
Thời kì (1945-1950) khôi phục kinh tế:
- Kinh tế:
+ Hoàn thành kế hoạch 5 năm 1946-1950 trước thời hạn 9 tháng.
+ 1950 công nghiệp tăng 73% ,6000 nhà máy khôi phục và xây mới
+ Nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh
- Khoa học kĩ thuật:
+ 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử.

Thời kì 1950 đến những năm 70 của thế kỷ XX:
- Thực hiện thắng lợi nhiều kế hoạch dài hạn nhằm tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất của CNXH.
 
Gửi ý kiến