Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi HSG Tỉnh sử 9 hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Oanh
Ngày gửi: 21h:00' 08-11-2012
Dung lượng: 13.7 KB
Số lượt tải: 3888
Số lượt thích: 0 người
SƠ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS CẤP TỈNH
PHÚ THỌ NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ THI MÔN: Lịch sử
- Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 1 trang)


Câu 1: (2,5 điểm)
Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt lịch sử ?

Câu 2: (3,0 điểm)
Những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam từ đầu năm 1930 đến tháng 9 năm 1945.

Câu 3: (5,0 điểm)
Bằng những sự kiện lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931,1936-1939 và 1939-1945, hãy chứng minh: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi là kết quả của quá trình xây dựng lực lượng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 4: (3,5 điểm)
Vì sao thu- đông năm 1950 ta quyết định mở chiến dịch Biên giới ? Nêu tóm tắt diễn biến chính và kết quả của chiến dịch ?

Câu 5: (6,0 điểm)
a. Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, quá trình phát triển của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)?

b. Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN ?

----------------Hết------------------- Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

- Họ và tên thí sinh: ............................................. Số báo danh: ................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS CẤP TỈNH
PHÚ THỌ NĂM HỌC 2010-2011

hướng dẫn chấm đề chính thức môN: Lịch sử
(HD chấm thi gồm: 4 trang)

CÂU
NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN ĐẠT

ĐIỂM

Câu 1
(2,5đ)


 Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt lịch sử ?


 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 3-2-1930) là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.

0.5


 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.

0.5


 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về vai trò lãnh đạo và đường lối cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

0.5


 Khẳng định cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

0.5


 Sự ra đời của Đảng là sự chuẩn bị tất yếu, đầu tiên, có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam.

0.5

Câu 2
(3,0đ)
Những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam từ đầu năm 1930 đến tháng 9 năm 1945.

1,0


 - Đã thống nhất 3 tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng Sản Việt Nam (3-2-1930), chính Đảng theo Chủ nghĩa Mác- Lê nin của giai cấp công nhân Việt Nam; giữ vai trò lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.
Người đã đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam thông qua bản Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.
 - HCM đã triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941):
+ Hội nghị đã hoàn chỉnh về chuyển hướng chiến lược cách mạng GPDT (đưa nhiệm vụ GPDT lên hàng đầu).
+ Quyết định thành lập mặt trận Việt Minh (gồm các tổ chức quần chúng Cứu quốc).
+ Quyết định chuẩn bị lực lượng cách mạng (CT+QS), xây dựng căn cứ địa cách mạng
+ Hội nghị đã tạo tiền đề cho khởi nghĩa giành chính quyền khi có điều kiện.

1,0


 - Tháng 8/1945, khi thời cơ đến, Đảng ta và Hồ Chí Minh đã kịp thời chớp thời cơ, phát động và lãnh đạo toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước và cách mạng đã nhanh chóng giành được thắng lợi.

0,5

No_avatar

dung hok ta! @@

 

 

No_avatar

Sắp thi học kì 2 rồi mong các thầy cô giáo up nhiều đề thi để chúng em tham khảo,cũng tiện cho việc ôn thi,đạt chất lượng cao mong quý thầy cô giúp đỡ(thcs)

No_avatar

cảm ơn thầy cô!

No_avatarf

cảm ơn thầy cô

 

No_avatar

làm sao để mở file đã tải xuống ạ

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓