Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi HSG tỉnh Thanh Hóa môn hóa học - đề chính thức

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Máy Tính
Người gửi: Nguyễn Việt Toàn
Ngày gửi: 19h:48' 08-12-2018
Dung lượng: 150.5 KB
Số lượt tải: 85
Số lượt thích: 0 người
Sở Giáo dục và đào tạo
thanh hoá

Đề chính thức
Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh
Năm học 2006-2007
Môn thi: Hóa học- Lớp: 12 THPT
Ngày thi: 28/03/2007.
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi)
Đề thi này có 2 trang gồm 4 câu.

Câu 1. (4,5 điểm)
1.Trong mỗi chén sứ A,B,C đựng một muối nitrat vô cơ. Nung các chén sứ ở nhiệt độ cao ngoài không khí tới phản ứng hoàn toàn,sau đó làm nguội người ta thấy :
Trong chén A không còn dấu vết gì .
Cho dung dịch HCl vào chén B thấy có khí không màu,hoá nâu ngoài không khí bay ra .
Trong chén C còn lại chất rắn màu nâu đỏ. Hãy cho biết trong mỗi chén sứ A,B,C đựng muối gì ?
2. Cho 5 lọ hóa chất được đánh số từ 1 đến 5; mỗi lọ chứa một trong các dung dịch hóa chất sau đây: Na2SO4 , (CH3COO)2Ca , Al(NO3)3 , NaOH , BaCl2. Chất nào được chứa trong lọ số mấy? Khi:
- Dung dịch của lọ thứ tư tác dụng với dung dịch của lọ thứ ba có kết tủa trắng sinh ra.
- Dung dịch của lọ thứ hai tác dụng với dung dịch của lọ thứ nhất tạo ra kết tủa trắng , kết tủa này lại tan nếu tiếp tục cho thêm dung dịch của lọ thứ hai.
- Dung dịch của lọ thứ tư tác dụng với dung dịch của lọ thứ năm lúc đầu chưa có kết tủa, sau đó tạo kết tủa khi tiếp tục cho thêm dung dịch của lọ thứ tư.
Giải thích, viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng.
3. Có các thí nghiệm sau được tiến hành:
Thí nghiệm 1: Cho mẫu Na vào nước lỏng dư.
Thí nghiệm 2: Cho mẫu Na như trên vào dung dịch HCl nồng độ 0,1 M với thể tích dung dịch HCl bằng thể tích nước ở trên.
Thí nghiệm 3: Cho bột nhôm có số mol bằng số mol Na trong thí nghiệm 1 vào nước lỏng dư (thể tích nước bằng thể tích nước trong thí nghịêm 1).
Cho biết hiện tượng xảy ra trong mỗi thí nghiệm trên và so sánh mức độ xảy ra phản ứng trong các thí nghiệm.
4. Hỗn hợp A gồm CuO, AlCl3, CuCl2, Al2O3. Bằng phương pháp hóa học hãy tách từng chất ra khỏi hỗn hợp A mà không làm thay đổi khối lượng của chúng.
Câu 2.(6,0 điểm)
1. Ba hợp chất A, B, C mạch hở có công thức phân tử tương ứng C3H6O , C3H4O , C3H4O2 có các tính chất sau: A và B không tác dụng với Na , khi cộng hợp H2 cùng tạo ra một sản phẩm như nhau. B cộng hợp H2 tạo ra A. A có đồng phân A’ , khi bị oxi hóa thì A’ tạo ra B. C có đồng phân C’ cùng thuộc loại đơn chức như C. Khi oxi hóa B thu được C’.
Hãy phân biệt A,A’, B, C’ trong 4 lọ mất nhãn riêng biệt.
2. axit necvonic có trong xerebrozit của não người làm mất màu nhanh dung dịch KMnO4 và dung dịch Br2 trong CCl4.; khử bằng H2/Ni,t0 theo tỉ lệ 1:1 về số mol cho axit tetracozanoic n-C23H47COOH. Oxihoá mãnh liệt axit necvonic bằng chất oxhóa rất mạnh cho ra 2 axít có khối lượng mol bằng 158 và 272 gam. Hãy tìm công thức cấu tạo của axit necvonic.
3. Chất A có công thức C8H12O5 là este của glyxerin. Hãy tìm công thức cấu tạo của nó.
4. Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng điều chế các chất sau từ axit và rượu tương ứng:
a. Benzylaxetat. b. n-Amylaxetat
c. Metylsalixylat. d. Metyl 2-aminobenzoat

Câu3: (4,0 điểm)
1. Để m gam phoi bào sắt (A) ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp chất rắn B (gồm Fe và các oxit sắt). Cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được 2,24 lit NO (đktc). Viết các phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra và tính giá trị của m.
2. Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp A gồm sắt và kim loại R(hoá trị II không đổi) vào 200ml dung dịch HCl 3,5M thu được 6,72 lit khí (ở đktc) và dung dịch B. Mặt khác, nếu cho 3,6 gam kim loại R tan hết vào 400 ml dung dịch H2SO4 1M thì H2SO4 còn dư.
a. Xác định kim loại R và thành phần % theo khối lượng của các chất trong hỗn hợp A.
b. Cho toàn bộ dung dịch B ở trên tác dụng với 300
 
Gửi ý kiến