Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi HSG Tinhoc8- cấp Huyện

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PGD
Người gửi: Lê Hoàng Nhi
Ngày gửi: 13h:24' 19-05-2012
Dung lượng: 4.4 KB
Số lượt tải: 1124
Số lượt thích: 2 người (Trần Xuân Dương, Lê Viết Hưng)
Phòng GD & ĐT Đại Lộc
KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN
`Năm học : 2011 - 2012


Môn thi : TIN HỌC
Thời gian làm bài : 150 phút

ĐỀ :
Bài 1 : (5 đ) ƯCLN – BCNN
Viết chương trình nhập 2 số tự nhiên m , n từ bàn phím , in ra màn hình:
Tất cả các ước chung của m và n.
ƯCLN, BCNN của m và n .
Ví dụ Với m = 12 và n = 30 thì in ra kết quả : ƯC (12 ; 30) = 1; 2; 3; 6
ƯCLN (12 ; 30) = 6
BCNN (12 ; 30) = 60
Bài 2 : (5 đ) Lỗ hổng
Ta gọi các chữ số : 0 ; 4 ; 6; 9 có 1 lỗ hổng (có 1 đường khép kín)
8 có 2 lỗ hổng (có 2 đường khép kín)
1;2; 3 ; 5 ; 7 có 0 lỗ hổng (Không có đường khép kín )
Viết chương trình nhập vào một số tự nhiên n có không quá 10 chữ số , in ra màn hình
Tổng số lỗ hổng của các chữ số trong n .
Ví dụ : Với n = 34882997 thì in ra kết quả : Số 34882997 có 7 lỗ hổng
Bài 3 : (5đ) Sắp xếp
Viết chương trình nhập một dãy số gồm n số tự nhiên (n nhập từ bàn phím), sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần và in ra màn hình :
Dãy đã sắp
Các khoảng cách của hai số liền kề (hiệu của hai số đó)
Ví dụ : Với n = 5 và dãy các số nhập vào là : 15 ; 26 ; 11 ; 27 ; 8
Thì in ra kết quả: Dãy đã sắp xếp là : 8 ; 11;15 ; 26 ; 27
Các khoản cách là : 3 ; 4 ; 11 ; 1
Bài 4 : (5 đ) Tính tích .
Viết chương trình nhập hai số tự nhiên m ; n sao cho : 0 < m < 10 (kiểm tra giá trị nhập) và n có k chữ số (10 < k < 255) . In ra màn hình kết quả tích của m và n
Ví dụ : m = 8 và n = 12345678911 thì in ra kết quả :
Tích là : 8 12345678911 = 98765431288

Chú ý : 1) Các chương trình được viết bằng ngôn ngữ Pascal (đã được cài sẵn)
+ Các tệp tin bài làm (chương trình nguồn *.PAS) được lưu vào đĩa và đặt tên theo qui ước sau :
Học sinh A có số báo danh 25 sẽ đặt tên các tệp tin tương ứng với các bài làm như sau:
Bài 1 có tên là : B1- 25.PAS
Bài 2 có tên là : B2- 25.PAS
Bài 3 có tên là : B3- 25.PAS
Bài 4 có tên là : B4- 25.PAS
2) Học sinh không được mang tài liệu hoặc các thiết bị đọc, ghi thông tin vào phòng thi và trong chương trình không có thông tin các nhân
No_avatar

La hét

 

 

No_avatar

Hơi dễ nhỉ

Avatar

Không phải dễ mà là quá sức dễ

No_avatar

cho xin lời giải

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓