Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đề thi hsg toán 9 cấp huyện có đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê nam
Ngày gửi: 09h:13' 19-08-2017
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 671
Số lượt thích: 1 người (Hoàng Thị Liên)
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9
Thời gian: 150 phút( không kể thời gian giao đề)

: ( 5đ)
Cho biểu thức M =
Tìm điều kiện của x để M có nghĩa và rút gọn M
Tìm x để M = 5
Tìm x Z để M Z.
Câu: 2(2đ). Cho 4a2+b2=5ab với 2a>b>0.
Tính giá trị của biểu thức: 
Câu 3(4đ)
Tìm giá trị của biểu thức 
Chứng minh rằng với mọi số thực a,b,c ta có 
Câu: 4 (4đ)
Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3+y3+z3-3xyz
Giải phương trình : x4+2x3-4x2-5x-6=0
Câu: 5 (5đ) Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC.
Tứ giác BEDF là hình gì vì sao?
Gọi CH và CK lần lượt là đường cao của tam giác ACB và tam giác ACD.Chứng minh rằng.
Tam giác CHK và tam giác ABC đồng dạng .
AB.AH+AD.AK=AC2

ĐÁP ÁN
Câu: 1(5đ)
a) ĐK 0,5đ
Rút gọn M = 0,5đ
Biến đổi ta có kết quả: = 0,5đ
= 1đ
b) 1đ
c) M = 0,5đ
Do M nên là ước của 4 nhận các giá trị: -4;-2;-1;1;2;4 0,5đ
 do 0,5đ
Câu: 2 (2đ)
Phân tích được 4a2+b2=5ab thành (a-b)(4a-b)=0 0,5đ
<=> a=b hoặc 4a=b 0,5đ
Lập luận chỉ ra a=b (nhận) 4a=b (loại) 0,5đ
Tính được 0,5đ
Câu: 3 (4đ)
a. Viết được 1,5đ
Lập luận min A = 2 khi x-2= 0 => x= 2 0,5đ

b. biến đổi 
<=> 2a2+2b2+2c2≥2ab+2bc+2ca 0,5đ
<=> a2-2ab+b2+b2-2bc +c2 +c2 -2ca+a2 ≥0 0,5đ
<=> (a-b)2+(b-c)2+(c-a)2 ≥ 0 0,5đ
Lập luận => khẳng định 0,5đ
Câu: 4 (4đ)
x3+y3+z3-3xyz
= x3+3x2y+3xy2+y3+z3-3x2y-3xy2 -3xyz 0,5đ
= (x+y)3+z3 –3xyz(x+y+z) 0,5đ
= (x+y+z)(x2+2xy+y2+z2-xz-yz)-3xy(x+y+z) 0,5đ
=(x+y+z)(x2+y2+z2-xy-yz-zx) 0,5đ

Giải phương trình : x4+2x3-4x2-5x-6=0
<=> x4-2x3+4x3-8x2+4x2-8x + 3x-6=0 0,5đ
<=> x3(x-2)+4x2(x-2)+4x(x-2)+3(x-2)=0 0,5đ
<=> (x-2)(x3+4x2+4x+3)=0 0,25đ
<=> (x-2)(x3+3x2+x2+3x+x+3) =0 0,25đ
<=> (x-2)[x2(x+3)+x(x+3)+(x+3)]=0 0,25đ
<=> (x-2)(x+3)(x2+x+1) =0 0,25đ
Câu: 5 (5đ)
1. Chỉ ra Tam giác ABE = Tam giác CDF 0,5đ
=>BE=DF . BE//DF cùng vuông góc với AC 0,25đ
=> BEDF là hình bình hành 0,25đ
2.a. Chỉ ra góc CBH = góc CDK 0,5đ
=> tam giác CHB đồng dạng với Tam giác CDK (g,g) 0,25đ
 0,25đ
Chỉ ra CB//AD,CK vuông góc CB=> CK vuông góc CB 0,25đ
Chỉ ra góc ABC = góc HCK ( cùng bù với BAD) 0,25đ
Chỉ ra hay vì AB=CD 0,25đ
Chỉ ra tam
Avatar

Bài tập cơ bản nhiều

 
Gửi ý kiến