Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

De thi HSG toan lop 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hiền
Ngày gửi: 08h:00' 25-06-2012
Dung lượng: 23.0 KB
Số lượt tải: 248
Số lượt thích: 0 người
Hä vµ tªn :.... ề thi hsg lớp 2 ( giữa kỳ 1 )
Líp: N¨m häc 2010 – 2011
C©u1: T×m X
X : 5 = 6 278 - X = 129


45 : X = 9 X - 450 = 125 2®

C©u 2: TÝnh:
20 – ( 10 + 5 ) = ( 3 + 5 ) x 2 =


( 4+8) + 2 = 12 + ( 12 – 2 ) =C©u 3: - Sè lín nhÊt cã 2ch÷ sè?........................
- Sè bÐ nhÊt cã 2ch÷ sè?...........................
- Sè lín nhÊt cã 1ch÷ sè?.........................
- Sè bÐ nhÊt cã 1 ch÷ sè?........................... 1®

C©u4: H×nh sau ®©y cã nh÷ng tam gi¸c, tø gi¸c nµo? ( Ghi tªn h×nh tam gi¸c, tø gi¸c ®ã )

A B


D E C 2®
C©u 5: Gµ nhµ b¹n Vinh ®Î ®­îc 15 qu¶ trøng, gµ nhµ b¹n Hång ®Î ®­îc 1t¸ trøng vµ 3 qu¶ trøng n÷a. Hái gµ nhµ b¹n nµo ®Î ®­îc nhiÒu trøng h¬n? V× sao?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Gửi ý kiến