Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE THI HSNK LOP 6. CO FILE NGHE. KEY

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Tuấn Anh
Ngày gửi: 23h:52' 24-04-2018
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 2356
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN PHÙ NINH
PHÒNG GD & ĐT

ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Tiếng Anh 6
(CT Thí điểm - Hệ 10 năm)
Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi có 06 trang


Điểm
Họ tên, chữ ký giám khảo
Số phách

Bằng số:
1.


Bằng chữ:
2.Chú ý: - Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi.
- Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì kể cả từ điển.

SECTION 1: LISTENING.
Phần nghe có 02 bài, mỗi bài được nghe 02 lần (giám thị chỉ mở 01 lần đĩa tự động phát 02 lần)
I. Listen and fill in the missing words. (1.0 point)
1. The daughter feels …………………………………………………………….………….………..…..
2. She wants some …………………………………………………………………….…………………..
3. She doesn’t like ……………………………………………………………………………….….…….
4. The son is thirsty and……………………………………………………………………………….….
5. He would like to drink some……………………………………………………………………..……
II. Listen then choose the correct answer. (1.0 point)
1 - Where does Philip do the photography classes?
A) Music College B) City College C) Math College
2 - What time do the photography classes begin?
A) 5.15 pm B) 7.00 pm C) 6.45 pm
3 - Philip`s happy with the course because he`s
A) learning about famous photographers
B) using a new camera
C) getting better at photography
4 - Philip thinks it`s easy to take photographs of
A) trees B) animals C) children
5 - After the course Philip will
A) buy a new camera
B) get a job in photography
C) make photography his hobby
Write your answer here

1 __________
2___________
3___________
4 ___________

SECTION 2: PHONETICS.
III. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest by circling the corresponding letter A, B, C or D. (1,2 point)
1
A. plays
B. says
C. days
D. stays

2
A. what
B. who
C. where
D. when

3
A. sport
B. start
C. listen
D. eat

4
A. game
B. geography
C. vegetable
D. change

5
A. station
B. intersection
C. question
D. invitation

6
A. teacher
B. children
C. lunch
D. chemistry

IV. Choose the word with different stress pattern. Write A, B, C or D in the space provided (0.8pt)

7
A. delicious
B. difficult
C. dangerous
D. different

8
A. activity
B. badminton
C. basketball
D. aerobics

9
A. sandwich
B. chocolate
C. cartoon
D. toothpaste

10
A. correct
B. receive
C. visit
D. unload


Write your answer here
1 __________
2___________
3___________
4 _________
5 _________

6 __________
7___________
8___________
9_________
10_________


SECTION 3: VOCABULARY & GRAMMAR.
V. Choose the best answer to complete each sentence, identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C, or D. )(4.0 points)
1. You can watch Harry Potter on TV ________ you can read it.
A. so
B. and
C. but
D. or

2. “- ________ a nice T-shirt, Trang!” _ “ Thank you”
A. How
B. What
C. Which
D. It

3. “- ________ films have you seen this week ?” _ “ Only one”
A. How many
B. What
C. Which
D. Who

4. There aren’t ________ good films on TV at the moment

A. some
B. any
C. much
D. a lot

5. If we cut down more trees, there ________ more floods.
A. are
B. were
C. have been
D. will be

 6. That is ________ book I’ve ever read.
A. the borest
B. the boring
C. the most boring
D. the most bored

7. The opposite of "polluted " is ....................
A. fresh
B. good
C. dirty
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓