Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI IOE CẤP TRƯỜNG 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Nguyễn Minh Phúc
Ngày gửi: 18h:58' 08-12-2016
Dung lượng: 630.0 KB
Số lượt tải: 570
Số lượt thích: 2 người (Hoa Mơ, Trần Nguyễn Minh Phúc )
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI IOE CẤP TRƯỜNG CHÍNH THỨC
TỈNH ĐỒNG THÁP Năm học: 2014 - 2015
Đề thi môn: TIẾNG ANH 6
ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 16 /01 /2013
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề thi gồm có . . . trang

Họ tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số báo danh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Học sinh trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Giám thị 1: . . . . . . . . . . . . . .

Giám thị 2: . . . . . . . . . . . . . .

 STT do GT ghi

 Số phách

Điểm bài thi
 Họ tên và chữ ký
 Số phách

 Bằng số
 Bằng chữ
 Giám khảo 1
 Giám khảo 2STT do CT ghi
Question 1: at sunset? / want to / watch / the sky / Do you /Question 2: in the / discovered in / 19th country. / Gold was / California /


Question 3: My brother is a bus . . . . . . .
Question 4: What is there ne. . . . their house?
Question 5: One of two girls, Nga is . . .
a. beautiful b. more beautiful
c. the more beautiful d. the most beautiful
Question 6: His idea is quiet diffierent . .. . mine
a. with b. of
c. on d. from
Question 7: warm clothes / have enough / to wear. / food to eat and / Children don’t /


Question 8: to / enjoys / going / No one / hospital. /Question 9: Do they work fewer hours . . . . . . Mr. Kim.
Question 10: Why does she . . . . shopping after work?
Question 11: Pupils have . . . vacations than students
a. few b. fewer
c. a few d. more
Question 12: . . . from your house to the museum?
a. How far is b. How far it is
c. How far is it d. How it is far
Question 13: They / tropical / grow rice / in / countries. /
 
Gửi ý kiến