Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi k2-Hoá8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Đoàn
Ngày gửi: 15h:14' 06-05-2019
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: HÓA HỌC LỚP 8
Thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề)I – TRẮC NGHIỆM. (4,0 điểm) Hãy chọn và ghi ra giấy kiểm tra câu trả lời đúng của những câu hỏi sau:
Câu 1. Do đâu khí hiđro có nhiều ứng dụng?
A. Do rất nhẹ, B. Do có tính khử,
C. Do khi cháy tỏa nhiều nhiệt, D. Cả 3 ý A, B và C.
Câu 2. Để dập tắt đám cháy xăng, dầu người ta làm như thế nào?
A. tưới nước vào đám cháy B. xịt khí CO2 vào đám cháy
C. lấp cát vào đám cháy D. B và C, E. Cả 3 ý A,B,C.
Câu 3. Nước trong tự nhiên là:
A. đơn chất B. hỗn hợp C. hợp chất D. chất tinh khiết
Câu 4. Trong dạ dày của người có axit nào?
A. H2CO3 B. HCl C. HNO3 D. H2SO4
Câu 5. Tỉ lệ % về thể tích của các chất khí có trong không khí là:
A. 21% nitơ, 78% ôxi, 1% các chất khí khác;
B. 21% các chất khí khác, 78% oxi, 1% ôxi;
C. 21% ôxi, 78% nitơ, 1% các chất khí khác;
D. 21% oxi, 78% các chất khí khác, 1% nitơ.
Câu 6. Hòa tan 10g muối ăn vào 40g nước, dung dịch thu được có nồng độ bao nhiêu?
A. 20% B. 2,5% C. 2,0% D. 25%
Câu 7. Độ tan trong nước của đa số chất rắn tỉ lệ thuận với yếu tố nào?
A. nhiệt độ B. áp suất C. cả A và B D. không biết
Câu 8. Thể tích khí oxi có trong 800 m3 không khí là bao nhiêu?
A. 168 lít B. 210 m3 C. 168 m3 D. 210 lít
II – TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 9. (1,5 đ) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây.
a) H2 + O2 H2O
b) KClO3 KCl + O2
c) Al + HCl AlCl3 + H2
Câu 10. a.(1,0 đ) Hãy phân loại và gọi tên những chất có công thức hoá học sau: SO3, H2SO4, Ba(HCO3)2, Fe(OH)3
b.(1,0đ) Em hãy nêu các biện pháp để bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm, liên hệ thực tế và bản thân.
Câu 11. (1,5 đ) Ở nhiệt độ cao, người ta khử hết 64 gam sắt (III) oxit bằng khí hiđro, hãy:
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.
b) Tính thể tích khí hiđro cần dùng (ở đktc).
Câu 12. (1,0 đ) Tính nồng độ % của dung dịch thu được khi hoà tan 25 gam CuSO4.5H2O vào 75 gam nước.
HẾT
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
MÔN HÓA HỌC LỚP 8, NĂM HỌC 2018 - 2019

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
D
D
B
B
C
A
A
C

Điểm
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ


II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 9. (1,5 điểm) trong đó mỗi phương trình cân bằng đúng, đủ được 0,5 điểm; nếu cân bằng đúng nhưng chưa đầy đủ được 0,25 điểm; chưa cân bằng - không cho điểm.)
a) 2H2 + O2 2H2O
b) 2KClO3 2KCl + 3O2
c) 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2
Câu 10. (2,0 điểm)
a) Phân loại, gọi tên:
Oxit
Axit
Bazơ
Muối

SO3
H2SO4
Fe(OH)3
Ba(HCO3)2

 Lưu huỳnh tri oxit
 Axit sunfuric
Sắt (III) hidroxit

 
Gửi ý kiến