Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI KẾT THÚC PHẦN KIẾN THỨC CHUNG Bồi dưỡng CDNN giáo viên Tiểu học hạng II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Nga
Ngày gửi: 16h:27' 28-02-2021
Dung lượng: 36.8 KB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM

ĐỀ THI KẾT THÚC PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
Bồi dưỡng CDNN giáo viên Tiểu học hạng II
Thời gian làm bài 30 phút


Họ và tên: ………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh:.. ……
Đơn vị công tác:…………………………………………………………………
Lớp: ..
Chọn và khoanh tròn vào phương án đúng:
Câu 1: Điền vào dấu “….”. Trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, mục tiêu của chương trình giáo dục tiểu học là giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản dặt nên móng cho sự phát triền hài hòa ...
phàm chất và năng lực B. Cả A và c đều sai
C. thể chất và tinh thần D. Cả A và c dều đúng
Câu 2: Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước?
Quyêt định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước.
Công bố Hiến pháp và pháp luật.
C. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chù tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.
D.Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thực hiện quản lý về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước.
Câu 3:Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm của Đảng về đổi mới giáo dục phổ thông?
Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp cùa Đàng, Nhà nước và cùa toàn dân.
Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
C.Coi trọng trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xào nghề nghiệp cho học sinh.
D. Chù động, tích cực hội nhập quôc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.
Câu 4:Cấp chính quyền địa phương ở nước ta gồm có những cơ quan nào?
A. Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân dân
B. Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và Tòa án nhân dân
Ủy ban nhân dân
Câu 5:về dạy học tích hợp ở bậc tiểu học, đa số các nước đều tích họp các nội dung vật lý, hóa học, sinh học, địa lý tự nhiên, môi trường, sức khỏe, con người... tạo thành môn họcrnới có tên là môn gì?
A.Khoa học B. Tìm hiểu công nghệ
C. Giáo dục lối sống D. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Câu 6:Cơ quan nhà nước nào do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín?
Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp B. Quốc hội
C. Viện kiêm sảt nhàn dân tôi cao và viện kiếm sát nhân dân các cấp
D. Chù tịch nước
Câu 7: Nội dung nào dưới dây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội?
Quyết định trưng cầu ý dân
l àm Hiên pháp và sừa dôi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật
C.Thực hiện quyền giám sát tối cao hoạt động của các cơ quan nhà nước
D. Tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật
Câu 8:Trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động cùa bộ máy nhà nước, nguyên tắc nào đề cao nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của nước ta?
.A.Nguyên tăc nhân dân tham gia tổ chức nhà nước, quản lý nhà nước, thực hiện quyền lực nhà nước, tàt cá quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
B. Nguyên tắc tập trung dân chủ
C. Nguyên tăc quản lý nhà nước bằng hiến pháp và pháp luật D. Nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh dạo
Câu 9: Trong hệ thông các cơ quan của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ đóng vai trò là
cơ quan kiểm sát cao nhất. C. cơ quan hành chính cao nhất.
cơ quan xét xử cao nhất. D. cơ quan quyền lực cao nhât.
Câu 10: Trong hệ thống các cơ quan cùa bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam, Viện kiêm sát nhàn dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân các cấp đóng vai trò là
cơ quan quyền lực.
cơ quan xét xử.
C.cơquan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
D.cơ quan hành chính.
Câu 11: Điền vào dấu “….” Điều 86 Hiến pháp 2013 quy định: “.... là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vê đối
 
Gửi ý kiến