Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi khao sat

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Hường
Ngày gửi: 21h:20' 29-04-2017
Dung lượng: 154.4 KB
Số lượt tải: 496
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN TẬP KHẢO SÁT KI II- ĐỀ SỐ 02
1. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: limbằng
A. -1 B.1 C.0 D.- (
2. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau : limbằng
A. -( B.0 C.1 D.- 1
3. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau : limx(2 bằng
A. 1 B.-1 C.+( D.- (
4. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau : limx(+(( ) bằng
A. 0 B.1 C.-1 D.+(
5. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau : limx(1-  bằng
A. 2 B. C.-( D.+(
6. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Hàm số y=tanx liên tục trên R B. Hàm số y= liên tục trên R
C. Hàm số y= liên tục trên R D. Hàm số y= x3-2x2+3x+4 liên tục trên R
7. Cho hàm số y= với giá trị nào của m thì hàm số liên tục tại x=1
A.m=1 B.m=2 C.m=-2 D.m=-1
8. Cho hàm số f(x)=x3+x2+1. Khi đó f’(1) bằng:
A.-3 B.3 C.-5 D.5
9. Cho hàm số y= đạo hàm của hàm số bằng:
A. B. C. D.
10. Cho hàm số y= (2x+3)5, y’(0) bằng
A.-810 B.810 C.-243 D.243
11. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:  bằng
A.-3 B.3 C. D. 
12. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x3 tại điểm có hoành độ x0=-1 có hệ số góc là :
A.-1 B.1 C.-3 D.3
13. Cho y= tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x0=1 có phương trình là :
A.y=2(x-1) B.y=(x-1) C.y=2(x+1) D. 2(x-2)
14. Cho y=x4+1 tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với đường thẳng y=4x+2017 có phương trình là:
A. y=4x-2 B.y=4x+2 C.y=4x-6 D.y=4x+6
15. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Hãy chỉ ra đẳng thức sai trong các đẳng thức sau:
 C. 
B D
16. Gọi I là trung điểm đoạn thẳng AB. Chỉ ra đẳng thức sai trong các đẳng thức sau:
 
B  D, (M
17. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm đẳng thức sai trong các đẳng thức sau:
 , (M
 D
18. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA((ABCD). Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau
A. SA(AB B. AB(BC C. CD(SC D. BD(SA
19. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD vuông, SA((ABCD). Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau
A. BC((SAB) B. CD((SAD) C. BD((SAC) D. AC((SBD)
20. Cho hình chóp S.ABC có . Gọi M là hình chiếu vuông góc của A trên SB. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
SA((ABC) B. AM((SBC) C.AB((SBC) D.BC((SAB)
21: đồ thị hàm số nào trong các đồ thị của các hàm số sau có trục đối xứng
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓