Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi khảo sát đầu năm toán 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Sebastian Krone
Ngày gửi: 10h:49' 06-08-2014
Dung lượng: 372.4 KB
Số lượt tải: 2467
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Kim Xuyến)
TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: TOÁN 9 (Thời gian làm bài 45 phút)

Bài 1 (4,5 điểm) Giải các phương trình sau:
5(x – 2) = 3(x + 1)
 +  = 2
 = 3 Bài 2 (2 điểm) Giải các bất phương trình sau:
(x + 2)2 < (x – 1)(x + 1)
 > 2
Bài 3 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH.
Chứng minh: (ABC đồng dạng với (HBA.
Cho AB = 6 cm, BC = 10 cm. Tính HB.
Vẽ HE ( AB (E ( AB), HF ( AC (F ( AC). Chứng minh: AE.AB = AF.AC.

- Hết -

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: TOÁN 9 (Thời gian làm bài 45 phút)

Bài 1 (4,5 điểm) Giải các phương trình sau:
5(x – 2) = 3(x + 1)
 +  = 2
 = 3 Bài 2 (2 điểm) Giải các bất phương trình sau:
(x + 2)2 < (x – 1)(x + 1)
 > 2
Bài 3 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH.
Chứng minh: (ABC đồng dạng với (HBA.
Cho AB = 6 cm, BC = 10 cm. Tính HB.
Vẽ HE ( AB (E ( AB), HF ( AC (F ( AC). Chứng minh: AE.AB = AF.AC.

- Hết -
TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: TOÁN 8 (Thời gian làm bài 45 phút)

Bài 1 (4,5 điểm) Cho hai đa thức: f(x) = x2 + 2x4 + 10x3 – 3x2 + x2 – x + 5 và
g(x) = x – 5x3 – x2 – x4 + 3x + x2 – 2x3 – 2x3 – 3x2 – 
Thu gọn và sắp xếp mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
Tính f(x) + g(x) và f(x) – g(x).
Tính giá trị của f(x) + g(x) và f(x) – g(x) khi x = – 1.
Bài 2 (2 điểm) Tìm nghiệm của các đa thức sau:
P(x) = 25 – 5x
Q(x) = (x – 5)(3x + 2)
Bài 3 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ các đường cao BD và CE (D ( AC và E ( AB), chúng cắt nhau tại K. Chứng minh:
(AEK = (ADK.
AK là đường trung trực của ED.

- Hết -

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: TOÁN 8 (Thời gian làm bài 45 phút)

Bài 1 (4,5 điểm) Cho hai đa thức: f(x) = x2 + 2x4 + 10x3 – 3x2 + x2 – x + 5 và
g(x) = x – 5x3 – x2 – x4 + 3x + x2 – 2x3 – 2x3 – 3x2 – 
Thu gọn và sắp xếp mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
Tính f(x) + g(x) và f(x) – g(x).
Tính giá trị của f(x) + g(x) và f(x) – g(x) khi x = – 1.
Bài 2 (2 điểm) Tìm nghiệm của các đa thức sau:
P(x) = 25 – 5x
Q(x) = (x – 5)(3x + 2)
Bài 3 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ các đường cao BD và CE (D ( AC và E ( AB), chúng cắt nhau tại K. Chứng minh:
(AEK = (ADK.
AK là đường trung trực của ED.
- Hết -TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: TOÁN 7 (Thời gian làm bài 45 phút)

Bài 1 (
 
Gửi ý kiến