Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi khảo sát giáo viên 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Bổng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:40' 30-10-2018
Dung lượng: 164.5 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAN UYÊN
TRƯỜNG TH SỐ 1 XÃ PHÚC THAN

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ SỐ 1
ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN LỚP 4, LỚP 5
THÁNG 9 - NĂM HỌC 2018 – 2019
****************
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


PHẦN I. TIẾNG VIỆT ( 5 điểm)
Câu 1. ( 1,5 điểm) Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
Đằng xa, trong sương mờ, bóng những nhịp cầu sắt uốn cong đã hiện ra.
Mùa xuân, một thế giới ban trắng trời, trắng núi.
c. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời.
Câu 2. ( 2,0 điểm)
Dòng nào chỉ toàn từ láy:
Oa oa, vòi vọi, chen chúc, trùi trũi, trái sai.
Oa oa, vòi vọi, chen chúc, trùi trũi, tròn trịa.
Oa oa, vòi vọi, cánh cò, trùi trũi, trái sai.
Xác định danh từ, động từ, tính từ trong câu sau:
Rồi hoà nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẽ kêu vang: hè đến rồi.
Câu 3. ( 1,5 điểm)
Trong bài thơ “Theo chân Bác”, nhà thơ Tố Hữu viết:
Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta
Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa
Chỉ biết quên mình cho hết thảy
Như dòng sông chảy, nặng phù sa.
Đoạn thơ trên có hình ảnh nào đẹp, gây xúc động nhất đối với đồng chí? Vì sao?
PHẦN II. TOÁN ( 5 điểm)
Bài 1. ( 2,0 điểm)
Một cửa hàng lương thực, ngày thứ nhất bán được 152 kg thóc, ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất 32 kg, ngày thứ ba bán được số thóc trung bình cộng của số thóc bán 3 ngày. Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg thóc?
Bài 2. ( 1,5 điểm)
Lần thứ nhất bà An bán được  bao đường. Lần thứ hai bán được bằng  lần thứ nhất. Sau hai lần bán bao đường còn lại 12kg. Hỏi lúc đầu bao đường có bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài 3. (1,5 điểm)
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
(47 × 105 - 235) - (168 + 42 × 96)

PHẦN III. Tìm hiểu pháp luật (10 điểm)
Câu hỏi : Đồng chí nêu nhiệm vụ của giáo viên Tiểu học?
-----------------------Hết------------------------

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAN UYÊN
TRƯỜNG TH SỐ 1 XÃ PHÚC THAN

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 1
ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC
CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN LỚP 4, LỚP 5
THÁNG 9 - NĂM HỌC 2018 – 2019
****************

Phần I: TIẾNG VIỆT ( 5 điểm)

Câu
Nội dung
Thang
điểm

Câu 1
(1,5 điểm)
a. Đằng xa, trong sương mờ, bóng những nhịp cầu sắt uốn cong /đã
TN TN CN VN
hiện ra.

0,5


b. Mùa xuân, một thế giới ban/ trắng trời, trắng núi.
TN CN VN
0,5


c. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào/
CN
hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời.
VN
0,5

Câu 2
(2,0 điểm)
a) Dòng chỉ toàn từ láy là dòng: b
- Oa oa, vòi vọi, chen chúc, trùi trũi, tròn trịa.
0,5


b) Danh từ là: mặt trời, màu phượng, hè.
0,5


Động từ là: hoà nhịp, kêu vang, đến.
0,5


Tính từ là: chói lọi, mạnh mẽ.
0,5

Câu 3
(1,5 điểm)
*Gợi ý đáp án:
Hình ảnh “dòng sông chảy nặng phù sa” là hình ảnh đẹp và gây xúc động nhất đối với tôi vì nó được dùng để so sánh với tấm lòng yêu thương, quên mình của Bác. Dòng sông quê hương mang nặng phù sa hay tấm lòng của Bác lúc nào cũng chan chứa tình yêu thương dành cho mỗi chúng ta? Bác chia sẻ tình thương cho tất cả mọi người mà chẳng hề nghĩ đến riêng mình. Dòng sông cũng vậy, cứ chảy mãi, chảy mãi, đem đến cho đôi bờ những hạt phù sa đỏ hồng để làm nên hạt gạo, làm nên cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chính vì vậy, hình ảnh
 
Gửi ý kiến