Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi khảo sát học sinh giỏi lần 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương An
Ngày gửi: 19h:27' 08-02-2018
Dung lượng: 80.0 KB
Số lượt tải: 326
Số lượt thích: 0 người


(Đề thi có 02 trang)
ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT (LẦN 03)
ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC
NĂM HỌC 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.


Câu 1 (1,5 điểm):
1. Đốt cháy hoàn toàn hai ancol no có công thức chung là CnH2n+2O2 cần vừa đủ V1 lít O2, thu được V2 lít khí CO2, và 180m1 gam H2O. Lấy V2 lít khí CO2 đi qua dung dịch vào dung dịch Ca(ClO)2 dư, sau phản ứng thu được m2 gam kết tủa trắng. Hãy chứng minh biểu thức sau:
V1= m2−112m1
2. Nguyên tử của nguyên tố A co tổng số electron trong các phân lớp p la 7 .Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện của A la 8 .Cho đơn chất A tác dụng với đơn chất B thu được chất X .Lấy 4,83 gam X.nH2O hòa tan vao nước thu được dung dịch Y. Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 10,2 gam AgNO3 .Xác định n
Câu 2 (1,5 điểm):
1. Hình vẽ bên biểu diễn thí nghiệm điều chế và thử tính chất của H2S .Bóp mạnh quả bóp cao su của ống nhỏ giọt, dung dịch axit clohiđric nhỏ vào đáy cốc tác dụng với sắt (II) sunfua .Nêu hiện tượng xảy ra trong ống hình trụ và giải thích?
2. Tính bán kính nguyên tử gần đúng của Fe ở 200C (theo nm), biết tại nhiệt độ đó khối lượng riêng của Fe bằng 7,87 g/cm3. Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Fe có hình cầu, có độ đặc khít là 68%. Cho nguyên tử khối của Fe = 55,85.
Câu 3 (1,5 điểm): Một loại thuốc súng có thành phần: C, S và muối X được trộn theo đúng tỉ lệ của phương trình hóa học của phản ứng nổ. Lấy 62,2 gam thuốc súng cho vào bình thép chịu áp suất, không có không khí. Đốt nóng bình cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng thu được hỗn hợp hai khí và một chất rắn Y. Hỗn hợp hai khí có khối lượng gấp 27 lần khối lượng khí hiđro có cùng thể tích, ở cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất; một trong hai khí là SO2, khí còn lại có khả năng làm đục nóng vôi trong. Áp suất trong bình lúc này là P, trong cùng điều kiện đó 19,2 gam O2 cũng có áp suất P. Y gồm hai nguyên tố có tỉ số nguyên tử là 1:1, hòa tan Y vào nước rồi cho dung dịch AgNO3 dư vào thì thu được 57,4 gam kết tủa trắng.
1. Xác định công thức phân tử của X và Y.
2. Viết phương trình phản ứng thuốc nổ.


Câu 4 (1,5 điểm):
1. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau:


→ A → A1 → A2

M → A → C → M

→ B → B1 → B2
Biết: M là hợp chất của một kim loại và một phi kim;
A, A1, A2, C là các hợp chất của lưu huỳnh;
B, B1, B2 là hợp chất của đồng hoặc đồng kim loại.
2. Một đặc điểm lý thú của lưu huỳnh là một số hợp chất của lưu huỳnh hòa tan (tác dụng) được vói lưu huỳnh, thí dụ: Na2S + S → Na2S2 Na2SO3+ S→Na2S2O3
Viết công thức electron và công thức cấu tạo của Na2S2; Na2SO3 và Na2S2O3.
Câu 5 (2,0 điểm): Một hỗn hợp X gồm 3 kim loại Fe, Al và Cu. Chia m gam hỗn hợp X thành hai phần bằng nhau. Hoà tan hết phần 1 trong dung dịch NaOH dư, thu được 3,36 lít khí (đktc). Cho phần 2 vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng dung dịch tăng 10,5 gam so với khối lượng dung dịch H2SO4 ban đầu. Phần chất rắn không tan cho tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư, lại thu được 4,48 lít khí nữa (đktc). Tính phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
Câu 6 (2,0 điểm): Để xác định công thức phân tử của một loại muối kép ngậm nước có chứa muối clorua của kim loại kiềm và magie, người ta tiến hành hai thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: cho 5,55g muối trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 8,61g kết tủa.
Thí nghiệm 2: Nung
No_avatar

Đồng chí có đáp án không? Gửi lên với.

 
Gửi ý kiến