Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de thi ki 1 nam 18.19

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:39' 04-01-2019
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 246
Số lượt thích: 0 người
/


/KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TIẾNG ANH 8 - CT MỚI
Năm học 2018 – 2019

A- USE OF LANGUAGE:
Part I. Find the word which has different sound in the part underlined. ( 1.0 point)
1.D 2. A 3. D 4. B
Part II. Choose the word which has a different stress pattern from the others. ( 0,5)
1. A 2. D
Part III. Choose the best answer A,B,C or D to complete the sentence (1,5)
1. C 2. B 3. A 4. B 5. B 6. A
Part IV. Complete the sentences with the correct verbs form (1.5pts)
1. has collected 2. Getting 3. Not break 4. Is worshipped
Part V:Give the right form of the word in brackets (1pt):
1. mountainous
2. excited
3. traditional
4. sticky
Part VI. Complete the following sentenses using the words given. (1pt)
1. custom 2. Because 3. Tradition 4. although
B. READING
Part I. Read the passage carefully then answer the questions below ( 2 pt):
1. No, it isn’t
2. They clean their houses and paint the walls.
3. They often visit their neighbors, friends and relatives.
4. Many different kinds of dishes are served
C. WRITING
Part 1 (1pt): Rearrange the given words to complete the sentence.
1. Tet is the most important festival in Viet nam.
2. Children like Tet because they can receive lucky money
Part 2 (1pt): Rewrite or combine the sentences, using the suggested words.
1. Although Mr Lam was very busy, he spent the whole day at the La Mat Village festival.
2. You don’t have to( need to) wear your uniform today.


 
Gửi ý kiến