Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

dE THI KI 1 NAM 2020-2021

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:55' 11-01-2021
Dung lượng: 66.0 KB
Số lượt tải: 261
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỊ XÃ NGHI SƠN
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2020-2021

Môn: HÓA HOC - Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm).
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Tổng sản phẩm các chất bằng tổng chất tham gia.


 B. Trong một phản ứng, tổng số phân tử chất tham gia bằng tổng số phân tử chất tạo thành
C. Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng.
D. Không có mệnh đề nào đúng.


Câu 2. Trong các định nghĩa về nguyên tử sau đây, định nghĩa nào là đúng
A. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.
B. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, bị phân chia trong các phản ứng hóa học
C. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi electron mang điện tích âm.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 3. Dãy công thức hóa học đúng là
A. CaO2, Na2O, H2SO4, Fe(OH)3,
 B. Na2O, NaCl, CaO, H2SO4

 C. Na2O, P5O2, H2SO4, NaCl.
 D Na2O, HSO4, Fe(OH)3, CaO2.

Câu 4. Trong hợp chất AxBy A có hóa trị a, B có hóa trị b. Công thức quy tắc hóa trị là:
A. ax = by
 B. ab = xy
 C. ay = bx
D. abx = bya

Câu 5. Các công thức hóa học biểu diễn nhóm đơn chất là
A. Fe, CO2 , O2 B. KCl , HCl , Mg C. HCl, Al2O3, CO2 D. Na , H2 , Ag
Câu 6. Cho các chât sau: Cl2; H2SO4; Cu(NO3)2. Phân tử khối của các chất lần lượt là
A. 71; 98; 188 B. 70; 98; 18 C. 71; 188; 98 D. 71; 180; 98
Câu 7. Cho biết khối lượng của cacbon bằng 3kg, khối lượng của CO2 bằng 11kg. Khối lượng của O2 tham gia phản ứng là
A. 9 kg B. 8 kg C. 7,9 kg D. 14 kg
Câu 8 . Oxit nào giàu oxi nhất (hàm lượng % oxi lớp nhất)
A. Al2O3 B. N2O3 C. P2O5 D. Fe3O4
II. Phần tự luận (6 điểm).
Câu 1 (0,5 điểm): Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Al (III) và (SO4) (II)
Câu 2 (1,5 điểm): Một hợp chất có phân tử khối bằng 62. Trong phân tử, nguyên tố oxi chiếm 25,8% theo khối lượng, còn lại là nguyên tố natri. Hãy lập công thức hóa học của chất trên?
Câu 3 (1,0 điểm): Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau:
a) K + H2O ----> NaOH + H2
b) Al2O3 + H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + H2O
Câu 4 (1,0 điểm):
a) Tính thể tích (đktc) của 22 gam khí CO2 .
b) Tính số mol và khối lượng của: 1,5.1023 phân tử N2
Câu 5 (2,0 điểm): Cho 4,8 gam Magie tác dụng với dung dịch axit clohidric (HCl) dư, thu được dung dich magie clorua MgCl2 và khí H2.
a) Viết phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính khối lượng HCl cần vừa đủ cho phản ứng trên.
c) Tính thể tích khí hiđro sinh ra (ở đktc) .
(Cho C = 12; Mg=24; Cl = 35,5; O=16; H=1; N = 14; Na = 23; Cu = 64; S = 32;
Al = 27; P = 31; Fe = 56).
---- Hết ----
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không được sử dụng tài liệu.


HƯỚNG DẪN CHẤM
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020- 2021
Môn: HOÁ HỌC-Lớp 8


Nội dung
Điểm

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM


Câu

1
2
3
4

 
Gửi ý kiến