Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de thi ki 1 Tiếng Anh 3,4,5 theo thong tu 22

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: theo thong tu 22
Người gửi: nguyễn thị sang
Ngày gửi: 18h:35' 18-12-2019
Dung lượng: 40.5 MB
Số lượt tải: 1156
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 5 KÌ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

Kỹ năng
Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá
Mức/Điểm
Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %

LISTENING
Topics
(animals in the, zoo, means of transport, story, name of books, party, lesson, subjects, English, address, daily routine)

M1
M2
M3
M4
10 câu
2,5 điểm
25 %


Listen and tick


2
0,5đ
1
0,25đ
1
0,25đListen and write T or F

1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25đ
Listen and complete


1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25đ
READING
Topics
(learning English, school events, party)
Look and read . Choose the correct word and put them in the blanks

1
0,25đ
1
0,25đ
2
0,5 đ
1
0, 25 đ
10 câu
2,5 điểm
25%


 Read and tick (V) Yes or No.
2
0,5đ
2
0,5đ
1
0,25đWRITING
Topics
(English, names of story, events, story, animal, party)
Look at the picture. Write one word for each gap.
2
0,5đ
2
0,5đ

1
0,25đ
10 câu
2,5 điểm
25%


Put the words in order to make sentences. There is one example

1
0,25đ
2
0,5đ
2
0,5đSPEAKING
Topics
(Personal information activites, future jobs, animals)
Getting to know each other

1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25đ
10 câu
2,5 điểm
25%


Describing the picture

2
0,5đ

1
0,25đ
2
0,5đTalk about the familiar topics1
0,25đ


Tổng

10-
25%
12– 30%
10 – 25%
8 – 20%
40 câu
10điểm
100%QUANG TRUNG PRIMARY SCHOOL
Name: …………………………
Class: …………
THE FIRST TERM TEST FOR GRADE 5
School year : 2017-2018
Time: 35 minutes


Marks:

Listening
Reading
Writing
Speaking
Total
Comment
Part I. LISTENING ( 2.5p)
Question 1. Listen and tick . There is one example ( 1p)

What does Mai want?a.

/


b.
/


c.
/
a.
 /

b.
 /


c.

/


2 a. / b. / c. /


3. a. / b. / c. 

4.
a.


b.
 /

c.
 /

Question 2: Listen and tick /T ( True) or F ( False ). There is one example. ( 0.75p)
Example:

T
F

1. Nam always brushes his teeth after getting up.

/

2. Quan has Maths every school day.3. He learns English because he wants to be an English teacher.4. She lives at Flat 80 on the second floor of Hanoi Tower.
Question 3: Listen and complete. There is one example.( 0.75 p)
Example:
1. Interviewer: What do you often do in the evening, Alex?
Alex: I often do my (0) homework.
Hello, My name is Mai. My home town is in the south of Vietnam. It’s by the sea. I go back to my hometown once or twice a year. Last month, I (1)……… there by plane.
A: What did you do at the party?
B: We (2)…………… cartoons.
A: How do you practice reading English?
A:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓