Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đê thi ki 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nguyên
Ngày gửi: 12h:22' 24-04-2019
Dung lượng: 128.2 KB
Số lượt tải: 638
Số lượt thích: 0 người
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) (Chọn đáp án đúng)

Câu 1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào là phân số?
A. B. C. D. 
Câu 2: Tập hợp A các số nguyên x, thỏa mãn là:
A. B. 
C. D. 
Câu 3: Tính 
A. B. C. M = -4 D. M = 4
Câu 4: Cho thì x bằng:
A. 48 B. 38 C. 54 D. 40
Câu 5: Trong các phân số sau , phân số có giá trị nhỏ nhất là:
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho 3 phân số: . Số nào trong các số sau làm mẫu chung là thích hợp nhất
A. 35 B. 35.10 C. 35.7 D. 35.2
Câu 7: Một sợi dây dài 9m, 75% sợi dây có chiều dài là:
A. 3,25m B. 6,75m C. 5,41m D. 6,85m
Câu 8: Tìm số a, biết của nó bằng 36
A. a = 48 B. a = 46 C. a = 54 D. a = 27
Câu 9: Phân số viết dưới dạng hỗn số, kết quả là:
A. B. C. D.
Câu 10: Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia:
A. trùng nhau B.thẳng hàng C. chung gốc D.đối nhau
Câu 11:Cho góc xOy kề bù với yOz. Số đo góc xOy = 1100 thì góc yOz có số đo là
A. 600 B. 700 C. 800 D. 900
Câu 12: Cho đường tròn (O; 3cm) điểm A thuộc đường tròn nếu
A. AO = 3cm B. OA = 2cm C. OA = 1cm D. OA = 4cm
Câu 13: Điều kiện nào để tia Oy là phân giác 
A. B. 
C. và D. 
Câu 14: của một mảnh vải dài 14m. Độ dài của mảnh vải là:
A. m B. 4m C. m D. 49m


B.PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Thực hiện phép tính sau:
 b, c,d,
Bài 2: Tìm x, biết:
 b, c, d,
Bài 3: Một lớp học có 45 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh cả lớp. Số học sinh giỏi bằng số học sinh khá. Tính số học sinh mỗi loại?
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia OA, OB sao cho .
Trong ba tia Ox, OA, OB tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính số đo góc .
Tính OA có là tia phân giác của không? Vì sao?
Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Tính số đo .
Bài 5: a. Thực hiện phép tính: 

b. Chứng tỏ rằng: là phân số tối giản 

ĐỀ 2:
Bài 1: Thực hiện phép tính hợp lý:
 b, c,
Bài 2: Tìm x, biết:
 bcd, e,

Bài 3: a,Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần: 
b,Cho hai phân số và . Với giá trị nguyên nào của x thì hai phân số trên bằng nhau.
Bài 4 Bạn Lan đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang, ngày thứ hai đọc số trang còn lại. Ngày thứ 3 đọc hết 15 trang còn lại.
Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?
Tính số trang đọc được của ngày thứ nhất, ngày thứ hai?
Bài 5: (Yêu cầu vẽ trên cùng một hình)
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho .
Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tia Oz có phải là tia phân
No_avatarf

.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) (Chọn đáp án đúng)

Câu 1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào là phân số?
A. B. C. D.
Câu 2: Tập hợp A các số nguyên x, thỏa mãn là:
A. B.
C. D.
Câu 3: Tính
A. B. C. M = -4 D. M = 4
Câu 4: Cho thì x bằng:
A. 48 B. 38 C. 54 D. 40
Câu 5: Trong các phân số sau , phân số có giá trị nhỏ nhất là:
A. B. C. D.
Câu 6: Cho 3 phân số: . Số nào trong các số sau làm mẫu chung là thích hợp nhất
A. 35 B. 35.10 C. 35.7 D. 35.2
Câu 7: Một sợi dây dài 9m, 75% sợi dây có chiều dài là:
A. 3,25m B. 6,75m C. 5,41m D. 6,85m
Câu 8: Tìm số a, biết của nó bằng 36
A. a = 48 B. a = 46 C. a = 54 D. a = 27
Câu 9: Phân số viết dưới dạng hỗn số, kết quả là:
A. B. C. D.
Câu 10: Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia:
A. trùng nhau B.thẳng hàng C. chung gốc D.đối nhau
Câu 11:Cho góc xOy kề bù với yOz. Số đo góc xOy = 1100 thì góc yOz có số đo là
A. 600 B. 700 C. 800 D. 900
Câu 12: Cho đường tròn (O; 3cm) điểm A thuộc đường tròn nếu
A. AO = 3cm B. OA = 2cm C. OA = 1cm D. OA = 4cm
Câu 13: Điều kiện nào để tia Oy là phân giác
A. B.
C. và D.
Câu 14: của một mảnh vải dài 14m. Độ dài của mảnh vải là:
A. m B. 4m C. m D. 49m


B.PHẦN TỰ LUẬN 
Bài 1: Thực hiện phép tính sau:
b, c,d,
Bài 2: Tìm x, biết:
b, c, d,
Bài 3: Một lớp học có 45 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh cả lớp. Số học sinh giỏi bằng số học sinh khá. Tính số học sinh mỗi loại?
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia OA, OB sao cho .
Trong ba tia Ox, OA, OB tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính số đo góc .
Tính OA có là tia phân giác của không? Vì sao?
Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Tính số đo .
Bài 5: a. Thực hiện phép tính:

b. Chứng tỏ rằng: là phân số tối giản  

ĐỀ 2: 
Bài 1: Thực hiện phép tính hợp lý:
b, c,
Bài 2: Tìm x, biết:
bcd, e,

Bài 3: a,Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần:
b,Cho hai phân số và . Với giá trị nguyên nào của x thì hai phân số trên bằng nhau. 
Bài 4 Bạn Lan đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang, ngày thứ hai đọc số trang còn lại. Ngày thứ 3 đọc hết 15 trang còn lại.
Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?
Tính số trang đọc được của ngày thứ nhất, ngày thứ hai?
Bài 5: (Yêu cầu vẽ trên cùng một hình)
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho .
Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tia Oz có phải là tia phân

 
Gửi ý kiến