Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn hoàng minh khang
Ngày gửi: 06h:28' 15-12-2020
Dung lượng: 205.3 KB
Số lượt tải: 716
Số lượt thích: 0 người
. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Kim loại không tác dụng với axit H2SO4 loãng là:
A. Mg
C. Cu

B. Al
D. Fe

Câu 2: Nhóm chỉ gồm các oxit axit là:
A. CO2, P2O5, MgO, SO2
C. CO2, P2O5, CaO, SO2

B. CO, P2O5, MgO, SO2
A. CO2, P2O5, NO2, SO2

Câu 3 : Để pha loãng H2SO4 đậm đặc an toàn cần:
A. Cho từ từ H2SO4 đậm đặc vào nước
C. Cho từ từ nước vào H2SO4 đậm đặc

B. Cho đồng thời H2SO4 đậm đặc và nước vào bình
D. Cách A,B đều dùng được

Câu 4: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:
A. Na2O. B. CO, C. SO2, D. HCl
Câu 5: Oxit nào trong 4 oxit sau đây khi tác dụng với axit H2SO4 loãng tạo dung dịch muối có màu xanh lam:
A. MgO
C. ZnO

B. CuO
D.Na2O

Câu 6: Cho 5,6 gam Fe vào dung dịch axit HCl dư sau phản ứng thu được số lít khí H2 ở đktc là:
A. 2,24 lit B. 0,224 lit C. 22,4 lit D. 224 lit
Câu 7: Có những bazơ sau: Fe(OH)2, KOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào làm đổi màu quỳ tím thành xanh?
A Fe(OH)2 KOH B. Fe(OH)2 Ba(OH)2 C. KOH, Ba(OH)2.
Câu 8 : Cho Ba(NO3)2 vào dung dịch nào sau đây thì sau phản ứng có kết tủa trắng xuất hiện
A. KCl B. KNO3 C. KOH D. K2SO4
Câu 9: Bazơ nào sau đây bị nhiệt phân hủy:
A. Al(OH)2 B. NaOH C. Ba(OH)2 D. KOH
Câu 10 : Chức năng của phân đạm là:
A. giúp cây tổng hợp chất protein.
C. kích thích cây trồng phát triển mạnh.

B. kích thích cây ra hoa và làm quả
D. giúp cây tổng hợp chất diệp lục.

Câu 11: Cho các dung dịch sau đây KCl, HCl, Ba(OH)2. Dùng chất nào sau đây để nhật biết các dung dịch nói trên?
A. Phenolphtalein B. Nước C . KOH D. Quỳ tím
Câu 12: Khi mới trồng cây người ta thường bón phân hóa học nào?
A. Đạm B. Kali C. Lân D. Phân nào cũng được
Câu 13: Cho oxit X với nước tạo ra dung dịch bazơ, X là
A. CO2. B. Na2O. C. SO2. D. CuO.
Câu 14: Dãy gồm toàn các oxit là
A. MgO, Ba(OH)2, CaSO4, HCl. B. MgO, CaO, CuO, FeO.
C. SO2, CO2, NaOH, CaSO4. D. CaO, Ba(OH)2, MgSO4, BaO.
Câu 15: Axit H2SO4 loãng không tác dụng với kim loại
A. Al. B. Fe. C. Mg. D. Ag.
Câu 16: Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là
A. criolit. B. quặng boxit. C. điện. D. Than chì.
Câu 17: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần là:
A. K, Al, Mg, Cu, Fe. B. Cu, Fe, Mg, Al, K.
C. Cu, Fe, Al, Mg, K. D. K, Cu, Al, Mg, Fe.
Câu 18: Dãy các nguyên tố được sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần là:
A. O, F, P. B. P, O, F. C. F, O, P. D. O, P, F.
PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1) (1đ) Có 3 lọ hoá chất không nhãn chứa lần lượt một trong 4 dung dịch NaCl, NaOH, NaNO3, Na2SO4. Trình bày phương pháp hoá học nhận biết 4 lọ hoá chất trên?
Câu 2) (2 đ) Viết phương trình hóa học hoàn thành dãy chuyển hóa sau .Fe2(SO4)3 FeCl3 Fe(OH)3Fe2O3 Fe2(SO4)3
(5) (6)
Fe(NO3) 3 Fe
Câu 3) Để hòa tan
 
Gửi ý kiến