Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi lại anh 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyªn Thþ Nguyªn
Ngày gửi: 14h:57' 18-07-2012
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 1350
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI LẠI MÔN TIẾNG ANH LỚP 7
NĂM HỌC: 2012- 2013

Name:………………………………….
Class: 7………
 I/ Odd one out.1m
1. a. nurse b. doctor c. dentist d. teacher
2. a. buy b. pen c. want d. take
3. a. started b. went c. protected d. needed
4. a. big b. happy c. pretty d. well
II/ Choose the best answer. 2ms
1. Lan……………to school six times a week.
a. went b. go c. goes
2. Hoa didn`t like mango and ……………………….…..did Tam.
a. so b. either c. neither
3. Let`s …………………………….some cucumbers and oranges.
a. buy b. buying c. buys
4. I would like……………………………..………some orange juice.
a. to drink b. drink c. drank
5. A balanced diet is good ………………….your health.
a. to b. with c. for
6. My mother didn`t wash it but I ……………………………….
a. did b. do c. didn`t
7. You should………………..……………..your hands before meals.
a. to wash b. wash c. washes
8. Don`t eat too……………………………………………...candy.
a. much b. many c. lots ofIII/ Read the text and answer the questions: 2,5ms
Trung is a student in class 7C. His full name is Pham Quoc Trung. He is 13 years old, but he will be 14 on his next birthday. Trung lives with his parents at 2/23 Nguyen Trai Street. Trung`s house isn`t large but it is very comfortable. It has bright living room, two lovely bedrooms and a large, modern bathroom and a kitchen.There is a small yard in front of his house. Trung`s mother grows flowers in the yard. According to Trung, his house is the nicest house.
Questions: .
1.What does Trung do?
.......................................................................................................
2. What class is he in?
........................................................................................................
3. What is his family name?
......................................................................................................
4. Is Trung`s house big?
........................................................................................................
5. How many rooms are there in his house?
.......................................................................................................
IV. Match the column A with the column B: 2,5ms
1.What’s the weather like today? a. Let`s buy some beef.
2. What would you like? b. By bike
3.How do you go to school? c. I`d like some chicken
4. What shall we buy? d. It is hot.

1 - ............ 2 - .......... 3 - ......... 4 - ........

V. Complete the conversation: 2ms
S1: What is your name?
S2:…………………………………………….
S1: How old are you?
S2:…………………………………………….
S1: What class are you in?
S2:…………………………………………….
S1: Where do you live?
S2:…………………………………………….


 
Gửi ý kiến