Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Văn Tuấn
Ngày gửi: 18h:27' 13-08-2021
Dung lượng: 249.2 KB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 1 người (Đặng Văn Tuấn)
MỘT SÔ CÂU ĐỢT 2 –SINH ( đỏ: mã 210, xanh: mã 217)
A.sinh 11
Câu 81: Sinh vật nào sau đây có cơ quan tiêu hóa dạng túi?
A. Giun đất. B. Cừu. C. Ngựa. D. Thủy tức
Câu 99( 91-217) Để bảo quản lúa sau thu hoạch tại các kho dự trữ lương thực quốc gia, cần thực hiện tôi đa bao nhiêu biện pháp sau đây?
(1) Phơi hoặc sấy khô để giảm lượng nước trong hạt lúa.
(2) Loại bỏ các hạt lúa lép và bụi rơm lẫn với các hạt lúa.
(3) Bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ trong kho bảo quản.
(4) Bảo đảm cho kho bảo quản luôn khô ráo.
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 106:(Câu 105: 217) Khi nói về cân bằng pH nội môi ở người, theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
A. pH của máu không phụ thuộc vào nồng độ CO2 trong máu.
B. Trong các hệ đệm, hệ đệm bicacbonat là mạnh nhất.
C. pH của máu bằng khoảng 7,35 - 7,45.
D. Chỉ cỏ thận tham gia cân bằng pH nội môi.
Câu 108: Để tìm hiểu quá trình quang hợp ở thực vật, 1 nhóm học sinh đã bố trí thí nghiệm trong phòng thực hành như hình bên. Đèn chiếu sáng được sử dụng nhằm mục đích nào sau đây?
/
A. Tăng nồng độ H2 trong bình thủy tinh. B. Hạn chế sự bay hơi của nước trong bình thủy tinh.
C. Giảm nhiệt độ trong bình thủy tinh. D. Cung cấp năng lượng cho cây rong máy chèo quang hợp.
Câu 98: Sinh vật nào sau đây chưa có cơ quan tiêu hóa?
A. Thỏ. B. Trùng giày. C. Thủy tức. D. Mèo.
Câu 107: Để tìm hiểu quá trình quang hợp ở thực vật, 1 nhóm
học sinh đã bố trí thí nghiệm trong phòng thực hành như
hình bên. Kết quả thí nghiệm là trong bình thủy tinh xuất
hiện bọt khí. Cho biết bọt khí được sinh ra trong quá trình
quang hợp của rong mái chèo. Bọt khí này được tạo ra bởi khí nào sau đây?
A. H2. B. CO. C. O2.D. N2.
B. sinh 12
I. DTBD –ĐB gen
Câu 84:Ởsinhvậtnhânsơ, côđonnàosau đâymã hóaaxitaminfoocminmêtionin?
A. 5’AUG3’. B. 5’AAU3’. C. 5’UUX3’. D. 5’UXA3’
Câu 101:Nếu mạch 1 của gen D mang bộ ba 3’ATA5’ thì bộ ba bổ sung ở vị trí tương ứng trên mạch 2 của gen này là
A. 5’TAT3’. B. 5’TTA3’. C. 5’ATA3’. D. 5’AAT3’.
Câu 110: Theo lý thuyết, khi nói về cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E.coli phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các gen cấu trúc Z, Y, A luôn có số lần nhân đôi bằng nhau.
B. Vùng vận hành là nơi enzim ARN polimeraza bám vào và khởi đầu quá trình phiên mã.
C. Khi môi trường có lactozơ, các phân tử lactozơ sẽ ngăn cản sự phiên mã của gen điều hòa.
D. Gen điều hòa thuộc thành phần cấu trúc của Operon Lac.
Câu 120: Một loài thực vật lưỡng bội, xét 1 gen có 2 alen, alen B gồm 1200 nucleotit và mạch 1 của alen này có A = 2T = 3G = 4X. Alen B bị đột biến thay thế 1 cặp nucleotit tạo thành alen b. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Tỉ lệ của alen b khác với tỉ lệ  của alen B.
(2) Nếu alen b phát sinh do đột biến thay thế 1 cặp G – X bằng 1 cặp A – T thì alen b có 169 nucleotit loại G.
(3) Nếu alen b phát sinh do đột biến xảy ra ngay sau mã mở đầu thì alen b có tất cả bộ ba kể từ vị trí xảy ra đột biến cho đến mã kết thúc đều thay đổi.
(4) Nếu alen b phát sinh do đột biến xảy ra trong quá trình hình giảm phân thành giao tử thì alen b có thể được di truyền cho đời sau.
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 85: Nếu mạch 1 của gen E mang bộ ba 3’TTA5’ thì bộ ba bổ sung ở vị trí tương ứng trên mạch 2 của gen này
 
Gửi ý kiến