Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi lớp 3 hk1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn duy thanh
Ngày gửi: 14h:24' 27-05-2020
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 1281
Số lượt thích: 1 người (lam thi nghe)

Họvàtên :……………………………….

Lớp : ……………………………………..

Trường : …………………………………
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HK1
NĂM HỌC 2017-2018
MÔN TIẾNG ANH TỰ CHỌN : GRADE 3
Thờigianlàmbài : 40phút


GIÁM THỊ

SỐ THỨ TỰ

ĐIỂMGIÁM KHẢO
SỐ THỨ TỰ


READING : (10m)
Part 1: Look and read. Put a check (() or a cross (() in the box. There is one example. (4pts)
Ex: This is a picture. (

These are computers. ( 2. This is a board. (

This is a book. ( 4.These are coat hooks.(

These are drawers. ( 6. This is a chair. (

This is a truck. ( 8. These are crayons.(


Part 2: Circle the odd-one-out and write. There is one example. (3pts)
Ex: table milkshake noodles pizza table
rug twenty pillow blanket
bed cabinet shelf seventeen
eleven computer thirteen twenty
brown black pizza purple
pencil case board table Sunday
teacher picture poster drawers
Part 3: Look and read. Write “Yes” or “No”. There is one example. (3pts)


Ex: There is a bird in the picture. No
The ball is under the desk.
The chair is in front of the desk.
The lamp is between the flowers and the book.
The TV is on the rug.
The cat is behind the armchair.
The clock is on the wall.


Writing: (10pts)
Part 1: Look at the pictures and the letters. Write the words. (5pts)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Part 2: Put the words into the correct order. There is one example. (5pts)
Ex: have / music / do / When / you / ?/
When do you have music?
you / a / Do / have / pizza ?
………………………………………………………………………………
hungry./ not / I’m
………………………………………………………………………………
have / on / P.E / Thursday. / I
………………………………………………………………………………
like / My / cake. / not / grandpa / does
………………………………………………………………………………
o’clock. / sister / school / at / My / goes / to / six
………………………………………………………………………………
Listening: (10pts)
Part 1: Part 1: Listen and draw lines. There is one example. (5pts)

Part 2: Listen and tick (v) the box. There is one example. (5pts)
Ex: What does Adam have for lunch?What has Mary got on Monday?


Where do the students study?


What does Jenny like doing at home?


What does Ben eat at the party?Which animal does Tom scared of?
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 3 TỰ CHỌN
READING: (10pts)
Part 1: Look and read. Put a check (() or a cross (() in the box. There is one example. (4pts)
(
(
(
(
(
(
(
(
Mỗicâuđúngđược 0.5 điểm.
Part 2: Circle the odd-one-out and write. There is one example. (3pts)
twenty
seventeen
computer
pizza
Sunday
teacher
Mỗicâuđúngđược 0.5 điểm.

Part 3: Look and read. Write “Yes” or “No”. There is one example. (3pts)
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Mỗicâuđúngđược 0.5 điểm.
Writing: (10pts)
Part 1: Look at the pictures and the letters. Write the words. (5pts)
music
pizza
candy
pencil case
computer
Mỗicâuđúngđược 5điểm.
Part 3: Put the words into the correct order. There is one example. (5pts)
Do you have a pizza?
I’m not hungry.
I have P.E on Thursday.
My grandpa does not like cake.
My sister goes to school at six o’clock.
Mỗicâuđúngđược 0.5 điểm.
Listening: (10pts)
Part 1: Listen and draw lines. There is one
 
Gửi ý kiến