Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de thi lop 4 ki 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hải
Ngày gửi: 22h:27' 26-12-2017
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 1415
Số lượt thích: 0 người
THACH SON PRIMARY SCHOOL
THE FIRST TERM TEST 2017 - 2018


NAME: .........................................................
SUBJECT: ENGLISH 4
TIME ALLOTTED: 40 MINUTES


CLASS: 4 ...................SKILL
LISTENING
READING
WRITING
SPEAKING
TOTAL

MARK
LISTENING
PART 1: Listen and number. (Nghe và đánh số)
PART 2: Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn)
I like ___________. 3. She likes ________.
Play ing football a. sailing a boat
flying a kite b. playing with a yo-yo.

We like _________. 4. He likes ___________.
playing the guitar a. flying in a plane
playing the piano b. flying a kite

PART 3: Listen and match (Nghe và nối)


1. First 2. Second 3. Third 4. Fourth 5. Fifth
PART 4: Listen and tick ( (nghe và đánh dấu ( )
   A. ( B. ( C. (

   A. ( B. ( C. (

   A. ( B. ( C. (

   A. ( B. ( C. (

READING
PART 1: Read and complete these sentences below.(đọc đoạn văn và hoàn thành câu)
Lan is a student at Nguyen Du Primary School. It’s a small school in Ba Dinh District. She goes to school from Monday to Friday .She has many school subjects such as Vietnamese , Maths , English , Art , Music , IT , PE and Science . She has Maths and Vietnamese every schoolday. Today is Tuesday. She has Vietnamese, Maths, Science and IT. She has Music on Mondays and Fridays and English on Mondays, Tuesdays and Thursdays. She likes Music very much because she likes to sing.
0/ Lan’s school is …….small……… .
1/ Nguyen Du Primary School is in ……………………………….. .
2/ She ………………………………… from Monday to Friday .
3/ She has Science on ………………………… .
4/ Her favourite subject is ……………………….. .

PART 2: Look and read. Put a tick ( () or cross (() in the box. (Quan sát tranh và đọc các câu sau. Đánh dấu ( ( ) hoặc (() vào ô trống)


0. Today is Saturday.
0. Nam and Peter are making puppets.


1. I’m from Malaysia . I’m Malaysian .
2. Sunflower Primary School is in South Street London.


3. Listening to music is her hobby.


 
4. What’s the date today?
It’s on the second of July.


PART 3: Read and tick (() Yes hoặc No) (Đọc đoạn văn sau và đánh dấu vào ô đúng)
Nam is nine years old. Nam is a pupil in class 4A at Sunflower Primary School. It is a big school in Sunflower Street. He goes to school from Monday to Friday. His favourite subjects are Vietnamese and Maths. He likes English, too. He can sing many English songs. He likes playing the piano. He goes to the music club on Saturdays and Sundays.
Yes No
1. Nam is a pupil.
2. His school is big.
3. He can sing many Vietnamese songs.
4. On the weekend, he goes to the music club.
WRITING
Part 1: Look at the pictures. Complete the sentences. (Quan sát tranh và hoàn thành câu)


0. He …..can’t skate …… .1. I have ……… , ……… and ………….…….. .


2. What are they doing ?
( They …………………………………… .


3. Mai ……………………………….yesterday. 


 

4. Where is Kim Lien School ?
( It’s ………………………………. .

PART 2: Look at the pictures. Look at the words. Reorder the sentences. (quan sát tranh và các từ đã cho, hãy sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh) 0. children. / morning, / Good
→ Good morning, children.1. can/ sing. / He/
( ………………………………………………..…..
2. badminton. / They/ playing/ are
( …………………………………………………...
3. Australia
No_avatar

cautraloi

 
Gửi ý kiến