Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI MỚI NHẤT 2017-2018

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mua
Ngày gửi: 05h:00' 04-08-2017
Dung lượng: 190.4 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 9
HUYỆN TUY PHƯỚC NĂM HỌC: 2017 - 2018
Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian 150 phút ( không kể thời gian giao đề )
Ngày thi : 03/8/2017
Bài 1: ( 2.0 điểm )
Hãy chọn các chất A, B , C , … thích hợp và viết phương trình hóa học minh họa chuỗi chuyển hóa sau. ( Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có )

Biết X là chất khí, A là polime thiên nhiên D phản ứng với Na và kiềm. E phản ứng với kiềm chứ không phản ứng với Na . G và F là hợp chất chứa Na.
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải
(1) 6nCO2 + 5nH2O (C6H10O5)n + 6nO2
(2) (C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6
(3) C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
(4) C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
(5) CH3COOH + CH5OH CH3COOC2H5 + H2O
(6) CH3COOCH5 + NaOH CH3COONa + C2H5OH
(7) C6H12O6 + Ag2O C6H12O6 + 2Ag
Hoặc: CH2OH – [CHOH]4 – CHO+ 2AgNO3  + 2NH3  +H2O  
CH2OH – [CHOH]4 – COONH4 +  2Ag +  2NH4NO3 
(8) C2H5OH + Na C2H5ONa + H2
Bài 2: ( 2.0 điểm )
Hỗn hợp A gồm BaO , FeO, Al2O3 . Hòa tan A trong lượng nước dư được dung dịch D và phần không tan. Sục khí CO2 dư vào D, phản ứng tạo kết tủa . Cho khí CO dư qua B nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tan một phần và phần còn lại là chất rắn G. Hòa tan hết G trong lượng dư H2SO4 loãng rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMnO4 . Giải thích thí nghiệm trên bằng các phương trình phản ứng.
Hướng dẫn giải
 Vì E tan một phần nên E gồm : Fe và Al2O3 dư dd D: NaAlO2
BaO + H2O Ba(OH)2
Ba(OH)2 + Al2O3 Ba(AlO2)2 + H2O
Ba(AlO2)2 + 2CO2 dư + 4H2O 2 Al(OH)3 + Ba(HCO3)2
FeO + CO dư Fe + CO2
Al2O3 + 2NaOH dư 2NaAlO2 + H2O
Fe + H2SO4 loãng , dư FeSO4 + H2
10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O
Bài 3: ( 2.0 điểm )
Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch riêng biệt sau bằng phương pháp hóa học: NaCl, NH4Cl, NaOH, MgSO4, FeCl3 , FeSO4.
Trích mỗi chất một ít cho vào ống nghiệm làm mẫu thử.
Nhỏ dung dịch NaOH lần lượt vào các mẫu thử.
+ NH4Cl có khí mùi khai.
NH4Cl + NaOH NaCl + NH3 + H2O
+ MgCl2 tạo kết tủa trắng .
MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2 + 2NaCl
+ FeSO4 tạo kết tủa trắng xanh và hóa nâu đỏ ngoài không khí.
FeSO4 + 2NaOH Fe(OH)2 + Na2SO4
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3
+ FeCl3 tạo kết tủa nâu đỏ.
FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl
Cho dung dịch FeCl3 vừa nhận biết được vào 2 mẫu thử còn lại.
+ NaOH tạo kết tủa nâu đỏ.
3NaCl + FeCl3 Fe(OH)3 + 3NaCl
+ Không có hiện tượng gì là NaCl
Bài 4: ( 2.0 điểm )
Hòa tan 4,95 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Fe và R ( R có hóa trị không đổi ) trong dung dịch HCl dư, thu được 4,032 lít khí H2. Mặt khác nếu hòa tan 4,95 gam hỗn hợp A trên bằng dung dịch HNO3 dư thu được 1,344 lít hỗn hợp khí B gồm NO, N2O có tỉ khối hơi so với H2 là 20,25. Biết thể tích các khí đo ở đktc. Tìm tên kim loại và phần trăm khối lượng hỗn hợp A.
Hướng dẫn giải
Gọi x = nFe , y = nR có trong 4,95 gam hỗn hợp A, M là KL mol của R có hóa trị n không đổi.
Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (1)
 
M + nHCl FeCln + H2 ( 2)
 
Theo pt 1,2: 
Áp dụng sơ đồ đường chéo cho hỗn hợp NO và N2O ta có :
 30

44 – 40,5 = 3,5


 40,5


 44

40,5 – 30 = 10,
 
Gửi ý kiến