Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi môn sinh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lương Thanh Thủy
Ngày gửi: 21h:05' 23-12-2017
Dung lượng: 82.5 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 27/11/2017
Ngày dạy: … /12/2017
Tuần: 18 - Tiết PPCT: 36

KIỂM TRA: HỌC KÌ I
MÔN: SINH HỌC - KHỐI 9
Thời gian làm bài: 45 phút

1. MỤC TIÊU:
a. Kiến thức:
Chủ đề 1: Các thí nghiệm của Menđen (7 tiết)
Chủ đề 2: Nhiễm sắc thể (7 tiết)
Chủ đề 3: ADN và Gen (7 tiết)
Chủ đề 4: Biến dị (7 tiết)
Chủ đề 5: Di truyền học người (3 tiết)
b. Kỹ năng:
Nhận biết, phân biệt và vận dụng kiến thức vào làm bài.
c. Thái độ:
- Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của học sinh khi giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong kiểm tra học kỳ.
- Củng cố lòng yêu thích bộ môn.
2. CHUẨN BỊ:
a. Chuẩn bị của học sinh:
Học sinh chuẩn bị các nội dung kiến thức đã cho ôn tập.
b. Chuẩn bị của giáo viên:
* Ma trận:
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

Chủ đề 1:
Các thí nghiệm của Menđen
Phát biểu được nội dung quy luật phân li
Trình bày được cơ sở tế bào học của quy luật
20% = 2 điểm
Câu 1:
50% = 1 điểm
Câu 1:
50% = 1 điểmChủ đề 2:

Nhiễm sắc thể
Nêu được cơ chế sinh con trai, con gái ở người.

20% = 2 điểm
Câu 2:
100% = 2 điểm


Chủ đề 3: AND và Gen


Vận dụng tính được tổ số Nu loại G,X,T và tổng số nu của phân tử ADN30% = 3 điểm


Câu 5:
100% = 3 điểmChủ đề 4: Biến dị
Nêu được thể dị bội là gì.

Viết cơ chế phát sinh thể dị bội đối với người bị bệnh đao
20% = 2 điểm
Câu 3:
50% = 1 điểm
Câu 3:
50% = 1 điểm

Chủ đề 5: Di truyền học người

Trình bày được nguyên nhân phát sinh bệnh tật di truyền ở người và giải thích được tạo sao phụ nữ không nên sinh con khi tuổi đã cao
10% = 1 điểm

Câu 4:
100% = 1 điểmTổng số câu: 4
Tổng số điểm:100% = 10 điểm
Tổng số ý: 3
4 điểm

40%
Tổng số ý:
3 điểm

30%
Tổng số ý: 1
3 điểm

30%


* Đề kiểm tra:
Câu 1: (2 điểm)
Phát biểu nội dung quy luật phân li và trình bày cơ sở tế bào học của quy luật này?
Câu 2: (2 điểm)
Nêu cơ chế sinh con trai, con gái ở người?
Câu 3: (2 điểm)
Thế nào là thể dị bội? Viết cơ chế phát sinh thể dị bội đối với người bị bệnh đao?
Câu 4: (1 điểm)
- Nguyên nhân phát sinh bệnh tật di truyền ở người?
- Tạo sao phụ nữ không nên sinh con khi tuổi đã cao?
Câu 5: (3 điểm)
Một phân tử ADN có số nuclêôtit loại A = 600 nuclêotit, số nuclêôtit loại G gấp 2 lần số nuclêôtit loại A.
a. Tính số nuclêôtit loại G, X, T?
b. Tính tổng số nuclêôtit của phân tử ADN trên?
* Đáp án:
Câu hỏi
Nội dung
Điểm

1

- Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.
Cơ sở tế bào học của quy luật này
Theo Men Đen :
+ Mỗi tính trạng do cặp nhân tố di truyền qui định .
+ Trong quá trình phát sinh giao tử có sự phân li của các cặp nhân tố di truyền .
+ Các nhân tố di truyền được tổ hợp lại trong quá trình thụ tinh .
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm

0.5 điểm


2
Qua giảm phân
- Ở mẹ sinh ra
 
Gửi ý kiến