Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi môn Tiếng anh 4 - HKII - NH: 2019-2020

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lê Vinh
Ngày gửi: 19h:25' 14-12-2021
Dung lượng: 522.0 KB
Số lượt tải: 911
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG TH TRÀ LỒNG KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2019-2020
Lớp: 4… Ngày……tháng…..năm 2020
Họ tên:...................................... Môn: Anh văn (KHỐI 4)
Thời gian: 40 phút
Điểm
Giám khảo
Giám thị
1. ………………………………

2………………………………..

1……………………………………

2……………………………………


PART I: LISTENING
Question 1: Listen and tick. ( Nghe và đánh dấu √ ) (1pt).1. a. b. c.
2. a. b. c.3. a. b. c.4. a. b. c.Question 2: Listen and number. (Nghe và đánh số) (1pt)


a. b. c. d.Question 3: Listen and match. (Nghe và nối √ ) (1pt)

1. Tom a.

2. Linda b.

3. Mai c.

4. Phong d.
Question 4: Listen and circle a, b or c. ( Nghe và khoanh tròn a, b hoặc b ) (1pt)

1. Mai wants to go to the …………………….
a. zoo b. sweet shop c. bookshop
2. Tony wants to go to the ……………………
a. bakery b. pharmacy c. cinema
3. Phong wants to buy some…………………..
a. books b. pens c. rulers
4. Tom wants to buy some…………………….
a. sweets b. chocolate c. bread
PART II: READING AND WRITING
Question 5: Read and complete. ( Đọc và hoàn thành)(1pt)
Phong studies at Nguyen Du Primary school. Every day, he gets up at 6.30. He goes to school at 7 a.m. School starts at 7.30 a.m and finishes at 4.30 p.m. He goes home at 5 o’clock. He has dinner at 7.15. Then he does his homework or listen to music. He go to bed at 9.45.
Phong goes to school at………………………….
He goes home at………………………………....
He…………………………………………at 7.15.
He…………………………………………at 9.45.
Question 6: Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết )(1pt)


1...………………………….. 2………………… ………3……………………………. 4………………………….
Question 7: Read and match. ( Đọc và nối ) (1pt)
1. A doctor works a. in a field.
2. A farmer works b. in a hospital.
3. A worker works c. in an office.
4. A clerk works d. in a factory.
Question 8: Read and number. (Đọc và đánh số (1pt)

It is Sunday today. Phong and Mai go to many places. First, they go to the bookshop because Mai wants to buy some books and pens. Then they go to the pharmacy because Phong wants to buy some medicines. After that, they go to the zoo because they want to see the animals. Finally, they go to the bakery. They want to buy something to eat because they are hungry.
a. b. c. d.

PART III: SPEAKING (2pts)
1. Listen and repeat
2. Point, ask and answer

3. Listen and comment
4. Interview


The end 
Gửi ý kiến